1
00:01:32,442 --> 00:01:37,354
Keď sa tak zamýšľam
nad svojím životom,

2
00:01:37,540 --> 00:01:41,916
rozjímajúc nad tým množstvom
prežitých dní,

3
00:01:42,095 --> 00:01:44,620
spomínam si najmä na jeden z nich.

4
00:01:44,797 --> 00:01:49,804
25. OKTÓBER, PRVÝ DEŇ

5
00:01:52,012 --> 00:01:58,669
Chleba, chleba, chleba.

6
00:01:58,887 --> 00:02:02,807
Preč s tou prekliatou vojnou!

7
00:02:03,397 --> 00:02:05,929
Vojna za slobodu. Rok 1917.

8
00:02:06,100 --> 00:02:09,403
Vlasť od nás žiada obete
a splatenie nášho dlhu.

9
00:03:39,774 --> 00:03:42,783
Všetku moc Sovietom!

10
00:06:51,544 --> 00:06:54,847
Všetkým, všetkým, všetkým!

11
00:06:56,051 --> 00:06:59,906
Moc Sovietom, pôdu roľníkom.

12
00:07:01,665 --> 00:07:05,442
Ľuďom mier, hladným chlieb.

13
00:08:12,478 --> 00:08:14,910
Čo je to sovietska moc?

14
00:08:15,175 --> 00:08:18,800
Čo je podstatou tejto novej moci?

15
00:08:19,064 --> 00:08:23,790
Vari ľudia vo väčšine krajiny
stále ešte nechcú, alebo nemôžu?

16
00:08:24,753 --> 00:08:26,013
Povaha tejto moci,

17
00:08:26,106 --> 00:08:31,096
to, čo priťahuje robotníkov
v každej krajine, je nasledovné:

18
00:08:31,212 --> 00:08:35,054
V minulosti mala
naša krajina dve možnosti.

19
00:08:35,192 --> 00:08:38,705
Riadili ju bohatí, alebo kapitalisti.

20
00:08:38,837 --> 00:08:42,391
Ale teraz, po prvýkrát,
krajinu riadia triedy.

21
00:08:42,492 --> 00:08:48,237
Masy tých tried, ktoré boli
predtým utláčané kapitalistami.

22
00:08:48,952 --> 00:08:52,628
V tejto krajine, v Rusku,
prvýkrát vo svetových dejinách,

23
00:08:52,745 --> 00:08:55,706
vláda krajiny je organizovaná tak,
........