1
00:00:00,627 --> 00:00:03,096
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,198 --> 00:00:05,631
Těžko se mi to říká, Henry,

3
00:00:05,734 --> 00:00:08,501
ale vyskytly se
menší potíže v práci.

4
00:00:08,603 --> 00:00:10,370
Neříkal jsi, že se to zlepší?

5
00:00:10,472 --> 00:00:13,272
Jo, ale nezlepšilo.

6
00:00:13,375 --> 00:00:15,308
<i>Jeden z vyjednávačů</i>

7
00:00:15,410 --> 00:00:18,511
<i>se tajně scházel s agentem CIA
ze sovětské sekce.</i>

8
00:00:18,613 --> 00:00:20,646
Musíme zjistit, co jim říkal.

9
00:00:20,749 --> 00:00:22,014
Ale potřebuji tvoji pomoc.

10
00:00:22,117 --> 00:00:24,517
Musíš se
s Kimmy sejít v Řecku.

11
00:00:24,619 --> 00:00:25,685
Překročil jsem čáru?

12
00:00:25,787 --> 00:00:27,854
Líbilo se mi to.

13
00:00:27,956 --> 00:00:30,156
Získali jsme díky tomu
rentgenu něco dobrého?

14
00:00:30,258 --> 00:00:32,291
No tak, zníš jako
zaseknutá deska, Stane.

15
00:00:32,394 --> 00:00:33,893
Měli jsme je chránit.

16
00:00:35,263 --> 00:00:37,230
Slíbili jsme jim,
že je ochráníme.

17
00:00:37,332 --> 00:00:39,298
A teď je zabili.

18
00:00:39,401 --> 00:00:40,700
Sedmiletej.

19
00:00:40,802 --> 00:00:43,403
Našel mámu a tátu
v kalužích krve.

20
00:00:43,505 --> 00:00:46,372
- Jsi v pohodě?
- Jo.

21
00:00:46,474 --> 00:00:48,674
Zní to děsně.

22
00:00:48,777 --> 00:00:52,478
Nemůžeme se potkat
v Řecku, Kimmy.

23
00:00:52,580 --> 00:00:55,248
Jestli se bude někdo
........