1
00:00:10,349 --> 00:00:12,071
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:12,683 --> 00:00:15,269
Chceš, abych hrála dívku po tvém boku?

3
00:00:15,631 --> 00:00:16,905
Abys mohl dělat co?

4
00:00:17,552 --> 00:00:19,006
Co máš za tajemství.

5
00:00:19,890 --> 00:00:22,157
Prostě jsem prachsprostě lhal
osobě, kterou miluju.

6
00:00:22,159 --> 00:00:23,158
A bylo to lehké.

7
00:00:23,160 --> 00:00:24,339
Užíváš si tu práci?

8
00:00:24,364 --> 00:00:25,630
Jo, vždycky jsem miloval filmy.

9
00:00:26,036 --> 00:00:27,569
Ach, takže chceš být herec?

10
00:00:27,571 --> 00:00:28,805
Naverbování Wese?

11
00:00:29,072 --> 00:00:31,106
Je tohle tvůj pokus o potrestání mě?

12
00:00:31,108 --> 00:00:33,442
Vražda-sebevražda
v Insitutu Vyššího Myšlení.

13
00:00:33,444 --> 00:00:34,543
Kolik chcete?

14
00:00:34,545 --> 00:00:36,044
<i>Peníze nejsou to, co chci.</i>

15
00:00:36,409 --> 00:00:39,014
Můžeš říct panu
Andersonovi, že případ je uzavřen

16
00:00:39,258 --> 00:00:40,788
a složky jsou odložené.

17
00:00:41,493 --> 00:00:44,127
Nemůžu dále sledovat, jak Terence Kyla kontroluje.

18
00:00:44,129 --> 00:00:45,429
Jsem připravená poznat tvé přátele.

19
00:00:45,431 --> 00:00:46,897
Ujisti se, že si vezmeš ten předplacený telefon.

20
00:00:46,899 --> 00:00:49,306
Před deseti lety se dívka jménem Julie Woolthová

21
00:00:49,410 --> 00:00:50,633
připojila k IVM.

22
00:00:50,636 --> 00:00:52,536
Terence jí řekl, že z
ní udělají idol.

23
00:00:52,865 --> 00:00:54,985
A pak prostě zmizela.

24
00:00:55,067 --> 00:00:56,933
Mělo by to být v systémech IVM.

........