1
00:00:05,000 --> 00:00:06,720
<i>Jednoho únosce mám na mušce.</i>

2
00:00:06,840 --> 00:00:07,841
Co to sakra děláte?

3
00:00:07,865 --> 00:00:10,481
- Jsou tady odstřelovači!
- Klekni si!

4
00:00:10,560 --> 00:00:11,801
<i>Míří na ně.</i>

5
00:00:11,880 --> 00:00:13,761
<i>- Dejte mi svolení.
- Popraví je.</i>

6
00:00:13,841 --> 00:00:15,842
<i>- Chystají se střílet.
- Požaduji povolení k palbě.</i>

7
00:00:17,202 --> 00:00:18,962
<i>- Dejte mi svolení.
- Popraví je.</i>

8
00:00:19,762 --> 00:00:20,802
Jděte na to.

9
00:00:21,322 --> 00:00:23,523
- Kondore 3, zahajte palbu.
- Za tebou!

10
00:00:45,284 --> 00:00:47,924
SOBOTA 18:00 h

11
00:01:05,809 --> 00:01:10,029
Překlad: Yusek
Korekce: Mejsy

12
00:01:51,095 --> 00:01:53,914
Výborně! Výborně, pane Torresi.
Výborně.

13
00:01:54,019 --> 00:01:55,867
A teď změníme sérii, ano?

14
00:01:56,456 --> 00:01:58,271
Změníme písmo, ano?

15
00:01:58,674 --> 00:02:00,601
Jinou zemi, jo.
A neodmlouvejte. Dělejte.

16
00:02:06,177 --> 00:02:08,498
Helsinky! Běž dolů, dělej!

17
00:02:08,578 --> 00:02:11,378
- Jak jsme na tom?
- Jeden těžce zraněný. Běž, běž!

18
00:02:11,458 --> 00:02:13,979
Zabili jste ji, vy svině!

19
00:02:57,159 --> 00:02:58,325
Rychle.

20
00:03:10,386 --> 00:03:12,186
Vodu, vodu, prosím.

21
00:03:17,908 --> 00:03:19,988
Vodu, prosím. Vodu.

22
00:03:22,461 --> 00:03:24,662
Díky. Arturo, drž se!
Río, Río!

23
00:03:25,148 --> 00:03:26,469
........