1
00:00:03,608 --> 00:00:07,640
Můžete nám říct,
proč jste nás sem svolali?

2
00:00:07,708 --> 00:00:11,680
Děkuji a oceňuji, že jste přišli.
Když teď Aly musí odpočívat.

3
00:00:11,742 --> 00:00:13,864
Svolali jsme vás sem,
abychom určili kmotra.

4
00:00:13,932 --> 00:00:18,836
- Ano! Omlouvám se, pokračuj.
- Na mé straně máme celou síť

5
00:00:18,903 --> 00:00:21,538
dobrých přátel. Tak dobrých,
že je považuji za rodinu.

6
00:00:21,606 --> 00:00:26,176
- Na mé straně je Leslie.
- Jsem jediná, koho má.

7
00:00:26,244 --> 00:00:28,545
Dobrá, prosím všichni předstupte.

8
00:00:28,613 --> 00:00:31,914
Winstone, na tohle nemám čas.
Zítra jdu poprvé zpátky do práce.

9
00:00:31,915 --> 00:00:33,650
Měl bych používat krém
a vydávat se do říše snů.

10
00:00:33,718 --> 00:00:36,954
- Schmidte, tebe jsme si nevybrali.
Můžeš se otočit ke zdi. - Trouba!

11
00:00:37,022 --> 00:00:41,191
- Klídek. - Cece, tebe jsme také
nevybrali. Důvodem je, že tvé přátelství

12
00:00:41,259 --> 00:00:44,128
je moc důležité, než abych ho zničil tím,
že budeš kmotra našeho dítěte.

13
00:00:44,195 --> 00:00:48,866
- Proč mám pocit, že se hýbou
tvoje rty, ale slyším Aly? - Promiň.

14
00:00:48,933 --> 00:00:50,401
- Nicku?
- Mám z toho dobrý pocit.

15
00:00:50,468 --> 00:00:52,870
- Otoč se ke zdi.
- Tímhle to nekončí.

16
00:00:55,540 --> 00:01:02,146
- Leslie, otoč se ke zdi.
- A máš to, blbko!

17
00:01:02,213 --> 00:01:04,982
- Leslie, prohrála jsi.
- Leslie je zmatená.

18
00:01:05,050 --> 00:01:08,719
A nyní okamžik pravdy.
Jessico Dayová,

19
00:01:08,787 --> 00:01:15,692
- budeš kmotrou našemu potomkovi?
- Ano, budu. Proč Leslie pořád tancuje?

20
00:01:15,760 --> 00:01:16,894
Leslie.

21
00:01:16,961 --> 00:01:18,929
........