1
00:00:09,000 --> 00:00:11,725
<i>Tu neděli Raquel Murillové
scházelo sotva pár vteřin,</i>

2
00:00:11,750 --> 00:00:13,343
<i>aby zahlédla Profesorovu tvář.</i>

3
00:00:15,455 --> 00:00:17,289
<i>A ten obrázek byl
jedním z kousků,</i>

4
00:00:17,353 --> 00:00:19,786
<i>který jí chyběl k dokončení
skládačky s únosci</i>

5
00:00:19,866 --> 00:00:22,005
<i>a ke vstupu do závěrečné
fáze případu.</i>

6
00:00:22,785 --> 00:00:24,344
<i>Už měla Ría.</i>

7
00:00:24,774 --> 00:00:25,894
<i>Mě.</i>

8
00:00:25,996 --> 00:00:27,836
<i>A co nevidět měla mít Berlína.</i>

9
00:00:29,610 --> 00:00:32,586
<i>Profesor předvídal,
že Raquel ty fotky získá.</i>

10
00:00:33,489 --> 00:00:35,729
<i>Jako balíček, ze kterého jí
postupně rozdával karty,</i>

11
00:00:35,754 --> 00:00:38,275
<i>aby se inspektorka zabavila
kompletováním celé sbírky.</i>

12
00:00:38,834 --> 00:00:41,115
<i>Jedině jeho obrázek
neměla nikdy najít.</i>

13
00:00:42,917 --> 00:00:45,450
<i>Ale už nebyl tak anonymní
ani neznámý.</i>

14
00:00:45,885 --> 00:00:47,897
<i>Jeho obrázek se měl začít kreslit</i>

15
00:00:47,996 --> 00:00:50,009
<i>jako hologram
do policejních protokolů.</i>

16
00:00:52,010 --> 00:00:54,692
<i>Nedořešená záležitost
ho ohrozila na nejvyšší úrovni.</i>

17
00:00:54,772 --> 00:00:57,811
<i>A teď, kdyby inspektorka
hrála se svými kartami dobře</i>

18
00:00:57,891 --> 00:01:00,682
<i>a získala Profesorovu tvář,
hra by skončila.</i>

19
00:01:03,261 --> 00:01:05,021
<i>Šach mat by byl nezvratný.</i>

20
00:01:07,069 --> 00:01:11,869
Překlad: Mejsy
Korekce: Yusek
Časování: maconi8

21
00:02:02,170 --> 00:02:05,983
<b>LA CASA DE PAPEL
6.díl - Horká studená válka</b>

........