1
00:01:23,682 --> 00:01:26,485
<i>"Svůj boj jsem vzdal:</i>

2
00:01:26,525 --> 00:01:29,809
<i>ať už je všemu konec,</i>

3
00:01:32,418 --> 00:01:34,410
<i>Soukromí,</i>

4
00:01:34,471 --> 00:01:39,810
<i>pro mne pouhý obskurní koutek.</i>

5
00:01:39,896 --> 00:01:43,927
<i>Chci být zapomenut
i samotným Bohem."</i>

6
00:02:46,125 --> 00:02:48,125
Měl jsi včera večer štěstí?

7
00:02:48,208 --> 00:02:49,666
Jistě. A ty?

8
00:02:54,875 --> 00:02:56,750
<i>Jsem jako otevřené okno,</i>

9
00:02:57,125 --> 00:02:58,625
<i>do nekonečna.</i>

10
00:03:00,541 --> 00:03:03,808
Celý nový svět ve vašich hodinkách.

11
00:03:03,833 --> 00:03:06,083
Jsem Giguere de Corto.

12
00:03:22,963 --> 00:03:25,673
<i>Neznámý - chyba</i>

13
00:03:53,832 --> 00:03:57,623
<i>Sal Frieland,
46, detektiv 1. třídy.</i>

14
00:04:12,750 --> 00:04:14,515
Jde o mého syna.

15
00:04:15,458 --> 00:04:18,036
Neodpovídá mi na volání.

16
00:04:18,250 --> 00:04:20,375
To mu není podobné.

17
00:04:20,916 --> 00:04:22,541
Víte, co se stalo?

18
00:04:26,166 --> 00:04:28,708
Byl detekován před hodinou v Etheru.

19
00:04:30,416 --> 00:04:33,507
Opravdu to chcete vidět?

20
00:04:36,583 --> 00:04:37,416
Ano.

21
00:04:39,833 --> 00:04:42,856
Chci.

22
00:04:53,289 --> 00:04:56,831
<i>Otvírám zabezpečenou stránku
Velmi omezený přístup</i>

23
00:04:56,856 --> 00:04:59,613
<i>Přístup povolen</i>

24
00:05:21,083 --> 00:05:23,458
<i>Ustupte...ustupte...</i>

25
........