1
00:00:00,031 --> 00:00:02,984
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,078 --> 00:00:05,460
Naše matka byla zavražděna, ale ne tebou.

3
00:00:05,547 --> 00:00:08,651
Myslela jsem, že si rozumíme.

4
00:00:08,761 --> 00:00:11,081
Musíme vypadat jako oni,
pokud se přes ně chceme dostat.

5
00:00:11,119 --> 00:00:12,819
Tohle dítě je pro Vdovu důležité.

6
00:00:12,821 --> 00:00:14,788
Musíme ho dostat k léčiteli za frontou.

7
00:00:14,844 --> 00:00:18,443
- Nabízíš mi pevnost?
- Nabízím, že z tebe udělám místokrále.

8
00:00:18,497 --> 00:00:20,888
- Ty víš, kde je Sunny.
- Staň se mým regentem

9
00:00:20,936 --> 00:00:22,250
a pomůžu ti ho najít.

10
00:00:22,303 --> 00:00:25,565
Až bude Chau mrtvá,
strhnu tuhle zeď osobně.

11
00:00:25,567 --> 00:00:27,132
Odplata je tady.

12
00:00:27,421 --> 00:00:29,703
Řekni svým lidem, cos tu dnes viděl.

13
00:00:46,868 --> 00:00:48,903
Válečník bez nepřítele k boji.

14
00:00:49,397 --> 00:00:51,238
To musí být frustrující.

15
00:00:52,775 --> 00:00:53,975
Je matka mrtvá.

16
00:00:55,244 --> 00:00:56,310
Ještě ne.

17
00:00:57,680 --> 00:00:59,814
Takže jsi mě nepřišla zabít?

18
00:01:01,584 --> 00:01:03,751
A zlomit jí její nemocné, křehké srdce?

19
00:01:04,621 --> 00:01:05,786
To může počkat.

20
00:01:06,556 --> 00:01:09,523
Kromě toho, být tady zavřený,

21
00:01:10,026 --> 00:01:11,626
spát ve vlastních výkalech,

22
00:01:12,562 --> 00:01:14,328
je mnohem vhodnější trest.

23
00:01:17,567 --> 00:01:19,367
Řekni mi, kolik to teď je?

24
00:01:19,669 --> 00:01:21,168
Skoro 18 měsíců?

........