1
00:00:08,377 --> 00:00:11,553
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:13,622 --> 00:00:15,347
Potřebuju přístup ke komunikaci,

3
00:00:15,513 --> 00:00:17,769
abych to mohla poslat
lidem, co to mohou použít.

4
00:00:17,839 --> 00:00:21,559
<i>Anna není součástí SN
a má na Sorrento-Gillise přímý kontakt.</i>

5
00:00:21,633 --> 00:00:24,154
Ukáže mu, co je jeho zástupce zač.

6
00:00:24,349 --> 00:00:27,278
Avasarala vám poslala
vyrovnávací paměť z komunikace.

7
00:00:28,153 --> 00:00:31,466
- Jo, dokázala to. - Tady admirál
Souther z lodi UNN Agatha King.

8
00:00:31,554 --> 00:00:35,138
<i>Odebral jsem admirálu Nguyenovi
velení kvůli podezření ze spiknutí.</i>

9
00:00:35,246 --> 00:00:37,350
Odvysílám důkaz oběma flotilám.

10
00:00:38,340 --> 00:00:42,802
Na lodi Agatha King proběhla vzpoura
a lodě SN na sebe pálí navzájem.

11
00:00:42,876 --> 00:00:45,138
- Hammurabi konec.
- Katoo, co vytváříš?

12
00:00:45,291 --> 00:00:48,216
- Brzy. Brzy...
- Pane, pojďte se mnou.

13
00:00:48,378 --> 00:00:49,818
Brzy!

14
00:00:49,870 --> 00:00:53,537
- Ihned předáte ovládání modulů
s hybridy systémům mé lodi. - Rozumím.

15
00:00:53,615 --> 00:00:57,630
- Díky, že se o mě staráš. - Můžeš
mi děkovat, až se tvoje holčička vrátí.

16
00:00:57,723 --> 00:00:59,231
Potřebujeme dalšího prostředníka.

17
00:00:59,289 --> 00:01:02,865
S co nejpodobnějším genetickým
profilem, tu je Mei Mingová.

18
00:01:05,271 --> 00:01:07,466
Víte jaký odpor nás čeká uvnitř?

19
00:01:07,660 --> 00:01:09,958
Co se lidí týče? Ne.

20
00:01:11,498 --> 00:01:13,443
Vypustili moduly s hybridy.

21
00:01:15,960 --> 00:01:19,592
<i>- Falstaffe, jsou na orbitě, přepínám.
- Zaměřili nás.</i>

22
00:01:19,641 --> 00:01:23,276
<i>Tady admirál Nguyen. Zastavili jsme
pokus o vzpouru admirála Southera.</i>
........