1
00:00:08,210 --> 00:00:10,022
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:10,270 --> 00:00:13,184
<i>Chelsea. Hammersmith Lane 842.
Byt 68.</i>

3
00:00:13,215 --> 00:00:15,395
<i>To je londýnská adresa mé dcery Amy.</i>

4
00:00:15,455 --> 00:00:18,268
<i>Když zemřu, Valerie po ní půjde.</i>

5
00:00:18,338 --> 00:00:19,887
<i>Ochraň prosím mou dceru.</i>

6
00:00:19,934 --> 00:00:23,087
Jít po obou politických stranách?
A po bývalém prezidentovi?

7
00:00:23,131 --> 00:00:25,686
Jestli si myslíte,
že to je pro tuto zemi nejlepší,

8
00:00:25,751 --> 00:00:28,483
- tak byste v tom křesle sedět neměl.
- Ale sedím.

9
00:00:28,655 --> 00:00:31,784
Pověřil jste Hannah Wellsovou,
aby našla špínu na vašeho oponenta.

10
00:00:31,825 --> 00:00:34,397
Prohlídky bez povolení,
nezákonné sledování...

11
00:00:34,443 --> 00:00:38,223
- Kam tím míříte? - Domnívám se,
že jste součástí nezákonného spiknutí.

12
00:00:38,268 --> 00:00:43,100
<i>Dnes s hrdostí oznamuji kandidaturu
na prezidenta naší skvělé země.</i>

13
00:00:43,630 --> 00:00:46,218
Raději bych teď šla
kamkoli na světě než domů.

14
00:00:46,268 --> 00:00:49,448
- Tak přespi u mě na gauči.
- Vážně? - Zajdu ti pro věci.

15
00:00:49,501 --> 00:00:52,607
Kendro, musíte být pod neustálou
ochranou. Nesmíte jít domů.

16
00:00:52,659 --> 00:00:54,177
Emily.

17
00:00:57,201 --> 00:00:58,801
Emily!

18
00:01:11,920 --> 00:01:13,553
Díky Bohu, že jsi v pořádku.

19
00:01:14,342 --> 00:01:16,490
Jsem v pořádku.
Nemusel jste jezdit.

20
00:01:16,527 --> 00:01:19,620
Když postřelí vedoucího
mé kanceláře, tak jedu.

21
00:01:19,685 --> 00:01:23,231
- Kulka mě jen škrábla.
Je to 13 stehů. - Což je příliš mnoho.

22
00:01:23,857 --> 00:01:26,943
........