1
00:00:01,374 --> 00:00:05,043
<i>- Viděli jste...</i>
- Mám nevlastní sestru.

2
00:00:05,044 --> 00:00:08,478
- Takže víš, kdo jsem.
- Nedávno jsem se to dozvěděl.

3
00:00:08,480 --> 00:00:11,381
20 milionů Michelle Shiomové.
Seženeš je a dáš mi je.

4
00:00:11,383 --> 00:00:14,084
- Víš, kde jsou?
- Nikdo o tom nesmí vědět.

5
00:00:14,086 --> 00:00:17,354
Ani McGarrett, ani má žena.
Musím si vybrat.

6
00:00:17,356 --> 00:00:21,358
- Chápeš, co se stane?
- Neprovedou se platby,

7
00:00:21,360 --> 00:00:23,093
což povede k jistým sankcím.

8
00:00:24,195 --> 00:00:26,796
Na pláži Ka'alawai
se vyplavilo tělo.

9
00:00:26,798 --> 00:00:29,032
Je to Noriko, Adamova sestra.

10
00:00:29,034 --> 00:00:32,303
- Co dalšího bys mohl chtít?
- Alibi.

11
00:00:34,073 --> 00:00:38,441
<i>Musíte si zapamatovat, že máte
tu vodu ochutit. To je základ.</i>

12
00:00:38,443 --> 00:00:41,978
<i>- Nemluvím o tomhle.
Mluvím o tomhle.</i> - Nemůžu.

13
00:00:41,980 --> 00:00:43,813
Promiň, nemůžu.
Musí to jít do záznamu.

14
00:00:43,815 --> 00:00:45,798
Musí to do záznamu
a musím ti něco říct.

15
00:00:45,799 --> 00:00:47,703
Počkej, počkej.
Už to skoro je.

16
00:00:47,719 --> 00:00:49,586
Tohle... Může to počkat.

17
00:00:49,588 --> 00:00:50,967
- Ne, nemůže.
- Vaří vodu.

18
00:00:50,997 --> 00:00:54,336
Půjčuju si Wi-Fi od souseda. Mám
tady strašně silný signál, jasné?

19
00:00:54,366 --> 00:00:55,756
Zahráváš si se mnou?

20
00:00:55,757 --> 00:00:58,695
Je to vtip? Hraješ si schválně
s mými emocemi? To děláš?

21
00:00:58,719 --> 00:01:01,531
Víš, co je šílené?
Začínám z toho pořadu mít hlad.
........