1
00:00:02,043 --> 00:00:04,191
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:04,212 --> 00:00:06,349
-Ofglen!
-Vyřízli jí jazyk.

3
00:00:06,370 --> 00:00:09,550
Tys jí nekázala, aby něco řekla.
Za tohle nemůžeš.

4
00:00:09,571 --> 00:00:12,720
Jako Oko nám budeš
hlásit především aktivity

5
00:00:13,523 --> 00:00:14,805
svého velitele,
Freda Waterforda.

6
00:00:15,608 --> 00:00:16,839
-Ano, pane.
-Znáte mého řidiče?

7
00:00:16,860 --> 00:00:20,832
Ten chlapec má potenciál
a tady jím bohužel plýtvá.

8
00:00:20,853 --> 00:00:21,979
Divím se, že ho chcete pustit.

9
00:00:22,000 --> 00:00:24,065
Na vašem místě
bych si ho zkusil nechat.

10
00:00:24,086 --> 00:00:28,288
Ženě Hospodin řekl:
"Po muži budeš dychtivě toužit,

11
00:00:28,309 --> 00:00:33,512
on ti však bude poroučet."
Prohlašuji vás mužem a ženou.

12
00:00:36,525 --> 00:00:38,777
-Je ti dobře?
-Je, děkuju.

13
00:00:39,580 --> 00:00:40,811
Vítejte v našem domově,
slečno Spencerová.

14
00:00:40,831 --> 00:00:42,948
Je to požehnání,
že mohu žít ve vaší domácnosti.

15
00:00:43,751 --> 00:00:44,992
Vaší povinností je povít děti.

16
00:00:45,013 --> 00:00:47,953
Gileád si cení rodiny.

17
00:00:47,974 --> 00:00:51,175
S Boží milostí budu mít
jednou vlastní dítě, pane.

18
00:00:51,196 --> 00:00:53,344
S Boží milostí.

19
00:00:54,282 --> 00:00:56,483
Díky Bohu. Zavolám doktora.

20
00:00:57,484 --> 00:01:02,687
Nenechám tě vyrůst na tomhle
místě. Já tě odsud dostanu.

21
00:01:15,074 --> 00:01:18,181
PŘÍBĚH SLUŽEBNICE II.
6. díl: První krev

22
........