1
00:00:11,101 --> 00:00:15,450
Objevil se nový vůdce,
Abu Bakhr Al-Baghdádí.

2
00:00:15,450 --> 00:00:18,750
Pod jeho vedením formují organizací
mocnější a silnější než Al-Kájda.

3
00:00:18,750 --> 00:00:22,050
Většinou takové videa natáčí amatérsky, improvizovaně.

4
00:00:22,050 --> 00:00:26,150
A tady dívej, osvětlení, skvělá optika.
Je to podvrh.

5
00:00:26,150 --> 00:00:29,650
Takže žádní teroristi, chystající útok v Moskvě, nejsou.

6
00:00:29,650 --> 00:00:32,750
-Jsem si jistý, pane generále
-Co hledali na naší ambasádě?

7
00:00:32,750 --> 00:00:35,250
Dokumenty? Nějakého člověka?

8
00:00:35,250 --> 00:00:38,850
V tom seznamu zabitých v Lýbii
nejsou jenom diplomati.

9
00:00:38,850 --> 00:00:42,850
Dva jsou od nás a tady ještě jeden,
nějaký Fjodorov z koncernu Energie.

10
00:00:42,850 --> 00:00:46,650
Přišli za mnou z FSB
a vyptávali se ohledně Lybijské ambasády!

11
00:00:46,650 --> 00:00:49,650
-Něco konkrétního, jméno Fjodorova zaznělo?
-Ne, ne.

12
00:00:49,650 --> 00:00:52,250
Pak se nemáte čeho obávat.

13
00:00:53,350 --> 00:00:57,650
Krasavec, zraješ jako víno!

14
00:00:57,650 --> 00:01:00,250
Prostě náš rozený ruský James Bond!

15
00:01:00,250 --> 00:01:02,650
-Změnila ses Kiro.
-Byl taky důvod.

16
00:01:02,650 --> 00:01:06,650
-Těch 15 let nebyla sranda.
-To ty jsi odmítla s ním tenkrát odjet.

17
00:01:06,650 --> 00:01:12,150
Neodmítla jsem, jen jsem poprosila
o čas na rozmyšlenou.

18
00:01:12,150 --> 00:01:15,950
Takže tvoje touha být se mnou
a zároveň s tvojí ženou,

19
00:01:15,950 --> 00:01:19,350
to není sviňárna, to je kompromis?

20
00:01:24,550 --> 00:01:28,250
Věra vás prosí ještě o nějaké materiály
ke smrti Asmolova.

21
00:01:28,250 --> 00:01:30,350
Co jsem měli, to jsme vám už dali.

22
00:01:30,350 --> 00:01:34,050
Jen se chceme ujistit,
........