1
00:01:48,070 --> 00:01:49,910
Aj ja dostanem také
Karate pyžamo?

2
00:01:49,940 --> 00:01:51,540
Ticho!

3
00:01:51,580 --> 00:01:53,150
Študent rozpráva,
iba keď ho vyzvú.

4
00:01:53,180 --> 00:01:54,510
Je to jasné?

5
00:01:54,550 --> 00:01:56,420
Áno.

6
00:01:57,650 --> 00:01:59,120
- Áno pane?
- Budeš ma vždy oslovovať

7
00:01:59,150 --> 00:02:00,720
"Sensei," je to jasné?

8
00:02:00,750 --> 00:02:02,020
Áno, Sensei.

9
00:02:02,050 --> 00:02:03,550
Toto nie je pyžamo.
Je to gi.

10
00:02:03,590 --> 00:02:06,590
A ty ho dostaneš
až keď si ho zaslúžiš.

11
00:02:06,630 --> 00:02:08,630
Tak, si pripravený
na svoj prvý tréning?

12
00:02:08,660 --> 00:02:10,130
Áno, Sensei.

13
00:02:10,160 --> 00:02:11,430
Čo do-

14
00:02:12,730 --> 00:02:15,800
Lekcia prvá,
vždy udri prvý.

15
00:02:15,840 --> 00:02:17,340
Nikdy nečakaj na nepriateľa,
až zaútočí.

16
00:02:17,370 --> 00:02:18,870
Mohli ste ma varovať,
alebo čo.

17
00:02:18,900 --> 00:02:20,270
Ticho!

18
00:02:20,310 --> 00:02:23,210
Netrénujeme tu súcit.

19
00:02:23,240 --> 00:02:25,980
Súcit je pre slabých.

20
00:02:26,010 --> 00:02:29,110
Tu, na ulici, v súťaži,

21
00:02:29,150 --> 00:02:31,590
ak ťa niekto konfrontuje,
stáva sa nepriateľom.

22
00:02:31,620 --> 00:02:34,520
A nepriateľ si nezaslúži súcit.
Aký máte problém, p. Diaz?

23
........