1
00:00:00,040 --> 00:00:01,660
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,700 --> 00:00:05,160
Několik velice mocných lidí
se chce zbavit Gorbačova.

3
00:00:05,213 --> 00:00:07,246
Chceme, abyste zjistil,
co vaše žena dělá,

4
00:00:07,355 --> 00:00:08,421
a pověděl nám to.

5
00:00:08,523 --> 00:00:10,924
A budete-li muset,
tak jí v tom zabránit.

6
00:00:11,106 --> 00:00:12,739
K čemu ten senzor potřebují?

7
00:00:13,033 --> 00:00:14,532
Nemůžu ti to říct.

8
00:00:15,926 --> 00:00:19,699
Doma se to mění.
Jsou otevřenější.

9
00:00:19,801 --> 00:00:22,035
Američané chtějí,
abychom byli jako oni.

10
00:00:22,137 --> 00:00:24,687
Já taková být nechci.

11
00:00:24,972 --> 00:00:27,072
Krycí jméno, Úroda.

12
00:00:27,135 --> 00:00:29,002
Byl to zlatý důl.

13
00:00:29,191 --> 00:00:31,591
Získali jsme spoustu
informací o tom, jak pracuje.

14
00:00:32,065 --> 00:00:34,347
Vím, že nechceš být
tady dole, Stane.

15
00:00:34,449 --> 00:00:38,217
Ale podívej se na to.
Měl bys tady být.

16
00:00:38,320 --> 00:00:40,386
Jeden z našich
má problémy v Chicagu, Philipe.

17
00:00:40,488 --> 00:00:41,888
Alespoň někdo dělá svou práci.

18
00:00:41,990 --> 00:00:45,841
Nejsem si jistá,
že to zvládnu bez...

19
00:00:45,914 --> 00:00:47,627
Bez čeho?

20
00:00:48,036 --> 00:00:49,295
Stůjte, FBI!

21
00:00:58,639 --> 00:01:00,740
<i>Chtěla jsem se
na tebe podívat.</i>

22
00:01:00,842 --> 00:01:03,409
V té garáži...
Tvůj obličej. Já...

........