1
00:01:13,940 --> 00:01:16,640
<i>Čo sa tu učíme?</i>

2
00:01:16,680 --> 00:01:18,620
<i>Cestu päste, pane!</i>

3
00:01:18,640 --> 00:01:20,510
Aká je to cesta?

4
00:01:20,550 --> 00:01:24,220
Udri prvý! Udri tvrdo! Bez milosti, pane!

5
00:02:09,400 --> 00:02:11,370
Prečo si ma na to nahovoril?

6
00:02:11,400 --> 00:02:13,670
Je to proti všetkému môjmu presvedčeniu.

7
00:02:13,700 --> 00:02:17,240
Ako telocvik naviac, len tak.

8
00:02:17,270 --> 00:02:20,240
Daj tomu šancu. Videl si tú bitku.

9
00:02:20,270 --> 00:02:21,910
Miguel ich nakopal.

10
00:02:21,940 --> 00:02:24,240
Dobre! Dnes začneme...

11
00:02:28,010 --> 00:02:29,250
Ticho!

12
00:02:30,750 --> 00:02:31,920
Čelom vpred.

13
00:02:42,530 --> 00:02:44,270
- Pekné tričko.
- Vďaka.

14
00:02:44,300 --> 00:02:45,840
Žartujem. Je hrozné.

15
00:02:48,870 --> 00:02:51,570
Malá rada: Ak chceš mať zuby, nesmej sa.

16
00:02:54,010 --> 00:02:56,680
Bože, pozriem na teba a
cítim sa ako panic.

17
00:02:58,510 --> 00:03:00,080
Keď sa tak pozriem,

18
00:03:00,110 --> 00:03:02,980
nevidím žiadny materiál pre Cobra Kai.

19
00:03:03,020 --> 00:03:05,890
Vidím sráčov. Šprtov.

20
00:03:05,920 --> 00:03:09,120
Tlusťocha so smiešnou čiapkou a cickami.

21
00:03:09,150 --> 00:03:11,120
Ale za krátky čas som ako Sensei

22
00:03:11,160 --> 00:03:14,330
videl už aj zázraky.

23
00:03:14,360 --> 00:03:19,270
Takže možno máte nejakú nádej.

24
00:03:19,300 --> 00:03:20,900
Ale najprv musím vidieť, s čím pracujem.

25
00:03:20,930 --> 00:03:22,770
........