1
00:01:32,210 --> 00:01:35,100
Cobra Kai
1x02 - Udeř první

2
00:01:35,180 --> 00:01:37,938
Přeložil: blacklanner

3
00:01:48,342 --> 00:01:49,990
Dostanu taky pyžamo?

4
00:01:50,292 --> 00:01:51,366
Ticho!

5
00:01:51,814 --> 00:01:54,668
Student mluví,
jen když je tázán. Jasné?

6
00:01:54,748 --> 00:01:55,763
Ano.

7
00:01:57,720 --> 00:02:01,120
- Ano, pane?
- Budeš mě vždy oslovovat sensei.

8
00:02:01,200 --> 00:02:04,193
- Ano, sensei.
- Tohle není pyžamo, ale gi.

9
00:02:04,273 --> 00:02:05,985
Musíš si ho zasloužit.

10
00:02:07,212 --> 00:02:10,050
- Jsi připraven začít?
- Ano, sensei.

11
00:02:10,498 --> 00:02:11,530
Co...

12
00:02:12,938 --> 00:02:15,287
Lekce jedna. Udeř první.

13
00:02:15,608 --> 00:02:20,041
- Nečekej, až nepřítel udeří.
- Mohl jste něco říct. - Ticho!

14
00:02:20,900 --> 00:02:22,697
Soucit tady nevedeme.

15
00:02:23,857 --> 00:02:25,536
Ten je pro slabochy.

16
00:02:26,615 --> 00:02:29,279
Na ulici, na turnaji,

17
00:02:29,359 --> 00:02:31,940
když někomu čelíš, je to nepřítel.

18
00:02:32,020 --> 00:02:34,920
A s nepřítelem nemáme soucit. Problém?

19
00:02:35,139 --> 00:02:38,721
Ne, sensei. Ale praštil
jste mě a já mám astma.

20
00:02:40,282 --> 00:02:43,364
Už ne. V doju netolerujeme slabost.

21
00:02:43,679 --> 00:02:48,500
Takže tyhle rádoby bolístky
mi sem nenos. Jasné?

22
00:02:49,912 --> 00:02:52,824
Jistě, ale tohle je nemoc...

23
00:02:54,370 --> 00:02:55,943
Ano, sensei, rozumím.

........