1
00:00:00,800 --> 00:00:02,214
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,214 --> 00:00:05,373
Začíná to mezi námi být vážné.
Teď jsem tvoje nadřízená.

3
00:00:05,374 --> 00:00:08,993
- Když spolu zůstanem, můžeme příjít o práci.
- Je to jen pitomej předpis.

4
00:00:08,994 --> 00:00:10,280
Je to nebezpečné.

5
00:00:10,300 --> 00:00:12,161
Hicks podléza Michaelu Plankovi.

6
00:00:12,186 --> 00:00:13,920
To jméno znám.
Prezident policejní komise?

7
00:00:13,954 --> 00:00:14,921
Komisaři Planku.

8
00:00:14,955 --> 00:00:18,591
Chtěla jsem se zeptat, jestli nemáte
něco k mým policejním návrhům.

9
00:00:18,626 --> 00:00:21,361
Tento návrh popisuje, jak tomu
říkám já "etický panel."

10
00:00:21,395 --> 00:00:23,563
Myslím, že budete potřebovat
mou pomoc, aby se to schválilo.

11
00:00:23,597 --> 00:00:25,999
Důvod, proč jsem neposlal
vaše návrhy Plankovi byl ten,

12
00:00:26,033 --> 00:00:28,334
protože hodně dobrých
poldů se postaví proti vám.

13
00:00:28,369 --> 00:00:31,037
Myslím, že má na něco
většího než jen SWAT.

14
00:01:10,344 --> 00:01:11,744
A co s ní?

15
00:01:11,779 --> 00:01:13,880
S ním.

16
00:01:33,367 --> 00:01:35,969
<i>"Ella está hecha de viento,</i>

17
00:01:36,003 --> 00:01:40,940
<i>de fuerza que ningún
hombre puede igualar."</i>

18
00:01:40,975 --> 00:01:43,242
<i>"Ella está en riesgo."</i>

19
00:01:43,277 --> 00:01:44,844
<i>"Porque ella es fuego."</i>

20
00:01:44,878 --> 00:01:46,079
<i>"Es fuego."</i>

21
00:01:46,113 --> 00:01:49,015
Tuhle báseň mi říkávala máma.

22
00:01:49,049 --> 00:01:53,319
Žena byla zrozena v ohni
a společnost ji chce zkrotit.

23
........