1
00:00:01,536 --> 00:00:05,372
Oko mloka, krídlo netopiera,noha ropuchy,

2
00:00:05,373 --> 00:00:08,040
tofu alternatívy.

3
00:00:17,919 --> 00:00:19,386
To je zaujímavá stratégia.

4
00:00:19,387 --> 00:00:22,923
Pravdepodobne by som
však išiel so strelcom.

5
00:00:22,924 --> 00:00:25,659
Ale ty stále uprednostňuješ jazdca.

6
00:00:35,726 --> 00:00:36,993
ZLODEJOVZDORNÉ
SKLO

7
00:00:41,350 --> 00:00:42,950
TO PLATÍ PRE TEBA JONES.

8
00:00:43,544 --> 00:00:46,012
Mám rád výzvy.

9
00:00:50,618 --> 00:00:51,952
Flynn odišiel,

10
00:00:51,953 --> 00:00:53,353
dá sa povedať, že sme sa rozišli.

11
00:00:53,354 --> 00:00:54,755
Je to komplikované.

12
00:00:54,756 --> 00:00:57,691
Nie, mami, nebolo to
kvôli inej žene.

13
00:00:57,692 --> 00:00:59,526
Nie, nebolo,

14
00:00:59,527 --> 00:01:00,627
nebolo to kvôli inej žene.

15
00:01:02,296 --> 00:01:03,596
Mami, zavolám ti späť!

16
00:01:07,535 --> 00:01:09,736
Čo to zvoní? Bolí to!

17
00:01:09,737 --> 00:01:12,672
Odkiaľ to prichádza?

18
00:01:12,673 --> 00:01:14,207
Jones,
čo si spravil?

19
00:01:14,208 --> 00:01:16,742
Nič! Je to ako keby
na nás knižnica kričala!

20
00:01:18,780 --> 00:01:21,647
Knižnica sa rúca!

21
00:01:23,975 --> 00:01:31,075
Synchronizácia titulkov a korekcie
Risiak

22
00:01:31,672 --> 00:01:32,672
... a výber vyvoleného

23
00:01:33,694 --> 00:01:36,096
Prosím, všetci!
Poďte, poďte!

24
........