1
00:01:36,700 --> 00:01:37,970
Miguel, upokoj sa.

2
00:01:38,000 --> 00:01:39,340
Nechaj si niečo aj na turnaj.

3
00:01:42,200 --> 00:01:44,140
Ani sa nesnaž.

4
00:01:44,170 --> 00:01:46,440
Od toho rozchodu je strašne agresívny.

5
00:01:48,370 --> 00:01:49,770
A kde je Sensei?

6
00:01:49,810 --> 00:01:51,310
Turnaj čoskoro začne.

7
00:01:51,340 --> 00:01:53,340
- Bude tu.
- No neviem.

8
00:01:54,110 --> 00:01:55,750
Prečo?

9
00:01:55,780 --> 00:01:58,020
Včera večer som ho videl v obchode.
Kupoval som...

10
00:01:58,050 --> 00:01:59,620
"kartón mlieka".

11
00:02:01,990 --> 00:02:04,190
<i>Keď som ho počul na parkovisku, kričal.</i>

12
00:02:04,220 --> 00:02:06,020
<i>Chceš mu byť otcom? Fajn!</i>

13
00:02:07,160 --> 00:02:09,530
Kto je teraz nasratý?

14
00:02:10,830 --> 00:02:13,170
Sensei?

15
00:02:14,300 --> 00:02:15,730
Niečo sa stalo?

16
00:02:15,770 --> 00:02:17,740
Všetci zomrieme, chlapče!

17
00:02:17,770 --> 00:02:20,470
Všetci zomrieme!

18
00:02:21,670 --> 00:02:23,640
Prečo si nám to nepovedal skôr?

19
00:02:23,680 --> 00:02:26,120
Neviem.
Asi som si tak zvykol vidieť ho opitého,

20
00:02:26,150 --> 00:02:27,250
že mi to pripadalo normálne.

21
00:02:27,280 --> 00:02:28,350
My sme tu, on nie.

22
00:02:28,380 --> 00:02:29,850
Takže to nebude normálne.

23
00:02:29,880 --> 00:02:31,050
Čo keď sa mu niečo stalo?

24
00:02:31,080 --> 00:02:32,350
- Ako čo?
- Neviem.

........