1
00:00:00,050 --> 00:00:03,218
- <i>V minulých dílech...</i> - Bude to
tým pro tajné operace. Mimo záznamy.

2
00:00:03,271 --> 00:00:05,638
- Připravte se.
- Hlásit se budete přímo mně.

3
00:00:05,692 --> 00:00:08,004
- Ta rodina, kde jsi...
- Stýská se mi po nich.

4
00:00:08,044 --> 00:00:09,950
Ale beze mě jsou v bezpečí.

5
00:00:09,985 --> 00:00:12,633
- Shelby je má žena.
- Vzal sis mou nejlepší kamarádku.

6
00:00:12,670 --> 00:00:14,369
Jsme v tom spolu, zlato.

7
00:00:14,489 --> 00:00:16,090
Alex.

8
00:00:17,958 --> 00:00:19,457
Tohle už nikdy nedělej.

9
00:00:19,516 --> 00:00:22,230
- Ještě jsi jí to neřekl.
- Nic se nestalo.

10
00:00:22,282 --> 00:00:25,650
Může to ovlivnit chod jednotky.

11
00:00:39,078 --> 00:00:40,948
To vypadá dobře.

12
00:00:41,925 --> 00:00:44,676
A jsme zase tady.

13
00:00:44,842 --> 00:00:48,211
Spolu a přesto úplně sami.

14
00:00:49,463 --> 00:00:54,229
To teď uzavřeme sebevražednou dohodu,
že když do 40 nebudeme v manželství...

15
00:00:54,285 --> 00:00:56,618
Manželství je sebevražedná dohoda.

16
00:00:56,932 --> 00:01:01,010
- Když je o tom řeč, už jí to Ryan řekl?
- Nebudu se do toho plést.

17
00:01:01,063 --> 00:01:04,407
Musím říct, že mě fascinuje,
jak málo zájmu projevuješ

18
00:01:04,461 --> 00:01:07,930
o pana Mikea McQuigga.
Je namyšlenej.

19
00:01:08,177 --> 00:01:12,348
Má strniště, jako by se s ním narodil.
Dokonalý typ Alex Parrishové.

20
00:01:13,961 --> 00:01:16,428
Už nerandím s muži, se kterými pracuju.

21
00:01:16,508 --> 00:01:18,369
Nedělá to dobrotu.

22
00:01:18,821 --> 00:01:20,950
To rozhodně souhlasím.

23
00:01:22,489 --> 00:01:24,021
........