1
00:02:38,117 --> 00:02:40,870
Léto 1983

2
00:02:50,797 --> 00:02:52,173
Uzurpátor.

3
00:02:54,050 --> 00:02:56,427
<i>Caro? Je tady.</i>

4
00:02:58,680 --> 00:03:02,725
Někde v severní Itálii.

5
00:03:17,156 --> 00:03:19,200
-Profesore Perlmane.
-Vítejte, vítejte.

6
00:03:19,284 --> 00:03:21,369
-Děkuji za pozvání.
-Můj bože.

7
00:03:21,452 --> 00:03:22,912
Vy jste ještě větší než na obrázku.

8
00:03:22,996 --> 00:03:24,497
No, nevešel bych se na fotku celý.

9
00:03:24,581 --> 00:03:26,332
V tom je zakopaný pes.

10
00:03:26,874 --> 00:03:28,334
Zdá se být velice sebevědomý.

11
00:03:29,419 --> 00:03:30,795
-Paní Perlmanová.
-Annella.

12
00:03:30,878 --> 00:03:32,255
Oliver. Velice rád vás poznávám.

13
00:03:32,338 --> 00:03:33,756
-Děkuji vám za pozvání.
-Vítejte.

14
00:03:33,840 --> 00:03:35,091
Kde je Elio?

15
00:03:35,466 --> 00:03:36,634
Půjdu dolů.

16
00:03:36,718 --> 00:03:37,969
Elio?

17
00:03:38,052 --> 00:03:41,264
-Musíte být vyčerpaný.
-Co mě prozradilo?

18
00:03:52,900 --> 00:03:53,901
Ahoj.

19
00:03:54,027 --> 00:03:56,487
Drahoušku, pojď pomoci Oliverovi
odnést věci do jeho pokoje.

20
00:03:56,571 --> 00:03:57,989
-On už je tady?
-Ano!

21
00:03:58,781 --> 00:04:01,200
Každý z nich bude.

22
00:04:01,326 --> 00:04:03,202
Elio, Oliver. Olivere, Elio.

23
00:04:03,286 --> 00:04:05,038
-Jak se vede?
-Těší mě. Elio.

........