1
00:00:15,280 --> 00:00:16,761
Je čas.

2
00:00:57,560 --> 00:00:59,240
Povstaňte.

3
00:01:15,720 --> 00:01:17,880
Předsedo poroty, povstaňte, prosím.

4
00:01:18,880 --> 00:01:22,160
Došli jste k výsledku, na kterém
by se shodlo aspoň 10 porotců?

5
00:01:22,160 --> 00:01:23,360
Ne.

6
00:01:23,360 --> 00:01:25,320
Domníváte se, že kdybych vám dala
ještě více času,

7
00:01:25,320 --> 00:01:28,360
mohli byste dojít k výsledku,
na kterém by se shodlo minimálně 10 porotců?

8
00:01:30,320 --> 00:01:31,480
Ne, je mi líto.

9
00:01:33,000 --> 00:01:36,680
V tom případě, jsem nucena zastavit
projednávání soudního procesu

10
00:01:36,680 --> 00:01:39,280
a rozpustit vás, poroto.

11
00:01:39,280 --> 00:01:41,480
A po konzultaci se žalobcem,

12
00:01:41,480 --> 00:01:43,520
a při očekávání tohoto výsledku,

13
00:01:43,520 --> 00:01:46,280
je mojí povinností vám říct,
pane Collinsi,

14
00:01:46,280 --> 00:01:50,440
že žaloba již nemá v úmyslu
nabídnout žádné další důkazy,

15
00:01:50,440 --> 00:01:54,320
a vzhledem k tomu, že se jednalo
o třetí projednávání stejného trestného činu,

16
00:01:54,320 --> 00:01:58,240
jste oficiálně osvobozen ze všech
obvinění a můžete svobodně odejít.

17
00:02:01,480 --> 00:02:03,640
Soud případ odkládá.

18
00:02:05,240 --> 00:02:09,840
Zabil jsi mi sestru, ty hajzle!
Zavraždil jsi moji sestru!

19
00:02:14,600 --> 00:02:16,360
Ne!

20
00:02:24,960 --> 00:02:26,720
Jaké máte pocity, Alice?
Jste naštvaná na porotu?

21
00:02:26,720 --> 00:02:29,000
Jaký máte pocit ze svého švagra,
paní Moffatová?

22
00:02:29,000 --> 00:02:31,160
- Promiňte.
- Pořád si myslíte, že to udělal, Alice?

........