1
00:00:52,723 --> 00:00:55,583
<i>17. května 2009.</i>

2
00:00:56,035 --> 00:00:58,145
<i>Výsledky bádání o Himiko.</i>

3
00:00:58,804 --> 00:01:02,344
<i>Podle legendy byla Himiko,
první japonská císařovna,</i>

4
00:01:03,355 --> 00:01:07,487
<i>mocná čarodějka,
která ovládala říši temnou magií.</i>

5
00:01:08,647 --> 00:01:12,381
<i>Smrt a zkázu rozsévala
pouhým dotykem ruky.</i>

6
00:01:13,352 --> 00:01:16,509
<i>Zastavena byla pouhou náhodou.</i>

7
00:01:17,115 --> 00:01:19,326
<i>Armáda, vedená
jejími vlastními generály,</i>

8
00:01:19,333 --> 00:01:22,833
<i>ji spoutala a odvlekla
na opuštěný ostrov</i>

9
00:01:22,839 --> 00:01:26,073
<i>uprostřed zrádného Ďáblova moře.</i>

10
00:01:26,641 --> 00:01:30,313
<i>Tam byla pohřbena v hrobce pod horou.</i>

11
00:01:32,008 --> 00:01:35,773
<i>Nalezl jsem údaje ze starodávné mapy,
o kterých nikdo nevěděl.</i>

12
00:01:36,377 --> 00:01:38,072
<i>Vyčkává tam.</i>

13
00:01:38,283 --> 00:01:40,557
<i>Čeká, až bude osvobozena.</i>

14
00:01:42,482 --> 00:01:44,592
<i>Musím se tam dostat první.</i>

15
00:01:45,851 --> 00:01:49,179
<i>I když to znamená to poslední,
co bych chtěl udělat,</i>

16
00:01:50,106 --> 00:01:52,715
<i>a to opustit mou milovanou Laru.</i>

17
00:01:55,415 --> 00:01:58,618
Rozhodni se, Laro, udělej něco.

18
00:02:04,016 --> 00:02:06,805
Protivýpady ti nepomůžou,
na to nemáš.

19
00:02:06,811 --> 00:02:09,170
- Dík, Harry.
- Nemáš zač.

20
00:02:11,743 --> 00:02:13,274
No tak, Laro!

21
00:02:16,376 --> 00:02:18,751
Neposkakuj, bojuj.

22
00:02:20,322 --> 00:02:21,806
Dělej!

23
00:02:24,806 --> 00:02:25,931
Pojď!
........