1
00:01:23,820 --> 00:01:26,819
Za dávných časů
v kraji daleko odsud

2
00:01:26,820 --> 00:01:29,139
existoval kmen Similianů.

3
00:01:29,140 --> 00:01:32,499
Kdysi vítězný lid
zajala nelítostná vojska

4
00:01:32,500 --> 00:01:34,399
krále Laypacha.

5
00:01:35,060 --> 00:01:38,019
Po století otroctví
lid Similianů povstal

6
00:01:38,020 --> 00:01:41,239
pod velením mocného
bojovníka Dradena.

7
00:01:42,020 --> 00:01:45,910
Draden byl zručný šermíř
a svatý vůdce Similianů.

8
00:01:46,220 --> 00:01:50,998
Po boji trvajícím 23 let
byli Similianové poraženi.

9
00:01:51,500 --> 00:01:54,539
V bitvě zahynul
králův bratr Faritus.

10
00:01:54,540 --> 00:01:59,238
Král za trest Similiany
nutil léta bloudit divočinou.

11
00:02:00,780 --> 00:02:04,939
Draden svým mečem pobil
přes tisíc králových mužů,

12
00:02:04,940 --> 00:02:07,099
než byl polapen a sťat.

13
00:02:07,100 --> 00:02:09,699
Než se sekyra
dotkla jeho těla,

14
00:02:09,700 --> 00:02:12,475
Draden dal svému lidu
poslední slib.

15
00:02:13,220 --> 00:02:17,076
Pokládám život za svobodu
nevinného kmene Similianů.

16
00:02:17,900 --> 00:02:21,551
Tuto zemi jsme ovládali
od počátku vesmíru.

17
00:02:22,260 --> 00:02:24,779
Můj duch sestoupí
na mocného bojovníka

18
00:02:24,780 --> 00:02:26,379
z vašich řad.

19
00:02:26,380 --> 00:02:29,459
Povede svůj lid,
zničí naše utlačovatele

20
00:02:29,460 --> 00:02:33,714
a odvede nás
do svaté země Prométhey.

21
00:02:34,500 --> 00:02:38,072
Po těchto svých slovech
byl mrtev.
........