1
00:00:00,177 --> 00:00:03,866
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,911 --> 00:00:07,577
To já ji našel. To já ji naučil,
jak se tu o sebe postarat.

3
00:00:15,933 --> 00:00:18,555
Dávej si pozor, Madison.
Z vlastní zkušenosti vím,

4
00:00:18,577 --> 00:00:21,466
že opravdu špatný věci
nikdy neklepou na dveře.

5
00:00:25,244 --> 00:00:27,155
<i>- Lauro?
- Johne?</i>

6
00:00:27,200 --> 00:00:29,222
- Ne!
- Počkej!

7
00:00:48,888 --> 00:00:50,666
<i>Johne.</i>

8
00:00:53,177 --> 00:00:55,200
Zůstaň při vědomí, dobře?

9
00:00:56,688 --> 00:01:00,177
Přečetl jsem si tvůj vzkaz.

10
00:01:10,066 --> 00:01:11,955
Vezmeme ho sem.

11
00:01:32,844 --> 00:01:36,400
- Je hned tady. - Je jen jedna
z nich. Všechny je dostaneme.

12
00:01:41,888 --> 00:01:43,888
Přišel jsem s ním.

13
00:01:45,444 --> 00:01:47,311
Jsem jeho kamarád.

14
00:01:47,370 --> 00:01:49,933
Dobře. Mohu dojít
pro zdravotnické potřeby.

15
00:01:49,977 --> 00:01:53,377
- Budu tu s ním.
- Vrátím se. - Vím, že ano.

16
00:02:07,177 --> 00:02:09,244
Za autobusem!

17
00:02:15,088 --> 00:02:17,088
Pojď, pojď.

18
00:02:17,933 --> 00:02:20,266
- Řekls, že je zvládnem.
- Spletl jsem se.

19
00:02:20,511 --> 00:02:22,844
Musíme odsud zmizet. Rychle!

20
00:02:46,000 --> 00:02:47,933
Kryj mě.

21
00:02:49,911 --> 00:02:52,177
Stůj, potřebuju lékárničku.

22
00:02:52,244 --> 00:02:55,155
- Ne! Musíme odsud zmizet!
- Prosím!

23
00:02:56,200 --> 00:02:59,333
........