1
00:00:00,084 --> 00:00:01,586
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:01,753 --> 00:00:03,922
Uvědomte ostrahu.
Dívku unesli.

3
00:00:04,672 --> 00:00:05,965
Ruce vzhůru.

4
00:00:08,092 --> 00:00:10,011
Dopravena podle dohody.

5
00:00:10,178 --> 00:00:12,430
-Kdo je tohle?
-S ní se netrapte.

6
00:00:12,597 --> 00:00:15,934
Domluvili jsme se na té dívce.
Já se postarám o tuhle.

7
00:00:16,100 --> 00:00:20,230
-Slyšel jste pana Moorea. Stáhněte se.
-Bez Navabi ne. Pusťte ji.

8
00:00:20,396 --> 00:00:23,316
-Nevím, kdo to je.
-Žádná agentka tu není.

9
00:01:42,020 --> 00:01:43,271
Kde to jsme?

10
00:01:43,771 --> 00:01:47,066
No teda... Probrala jste se.
Vylekala jste mě.

11
00:01:47,233 --> 00:01:49,902
Kde je ta dívka z nemocnice?

12
00:01:50,194 --> 00:01:51,696
Jo.

13
00:01:54,741 --> 00:01:58,077
Život jsem někomu vzal jen párkrát

14
00:01:58,244 --> 00:02:00,747
a nemám z toho žádnou radost.

15
00:02:01,164 --> 00:02:03,458
Jakmile budete pryč,

16
00:02:03,666 --> 00:02:05,126
napravíme to.

17
00:02:05,335 --> 00:02:09,922
Dáme vás zpátky do země,
jak zamýšlel Bůh.

18
00:02:33,780 --> 00:02:35,615
Chci jméno.

19
00:02:36,115 --> 00:02:37,325
Nevím, kdo to je.

20
00:02:37,492 --> 00:02:40,787
Unesl agentku,
která pracovala na vašem případu.

21
00:02:40,995 --> 00:02:43,456
-Myslím, že ho znáte.
-Neznám. Přísahám.

22
00:02:43,623 --> 00:02:47,585
Jen vím, že měl smlouvu.
Jeho jméno neznám.

23
00:02:47,752 --> 00:02:50,380
........