1
00:00:06,001 --> 00:00:12,001
<b><i>preklad mindhunter29</b></i>

2
00:01:24,751 --> 00:01:26,942
<i>Pred dávnymi časmi</i>

3
00:01:27,167 --> 00:01:30,776
<i>ľudia spolunažívali
s Okrídleným kmeňom,</i>

4
00:01:30,917 --> 00:01:34,317
<i>ktorý žil v meste na oblohe.</i>

5
00:01:36,084 --> 00:01:39,026
<i>Kráľ Okrídleného kmeňa
sa chcel stať zvrchovaným vládcom</i>

6
00:01:39,042 --> 00:01:41,401
<i>a ľuďom vyhlásil vojnu.</i>

7
00:01:45,876 --> 00:01:48,958
<i>Na konci mesto na oblohe spadlo.</i>

8
00:01:48,959 --> 00:01:51,784
<i>Okrídlený kmeň prišiel
o Kvet hviezdneho prachu,</i>

9
00:01:51,785 --> 00:01:55,776
<i>na ktorom závisel ich život
a nemohol už ďalej lietať.</i>

10
00:01:56,167 --> 00:02:00,500
<i>Ľudia zabrali ruiny mesta na oblohe</i>

11
00:02:00,501 --> 00:02:02,901
<i>a vystavali Uranopolis.</i>

12
00:02:11,542 --> 00:02:17,000
<i>Vylez! Vylez! Vylez! Vylez!</i>

13
00:02:17,001 --> 00:02:20,208
<i>Vylez! Vylez! Vylez! Vylez!</i>

14
00:02:20,209 --> 00:02:23,234
<i>Prestaňte! Kto povedal,
že toho nového môžete šikanovať?</i>

15
00:02:23,834 --> 00:02:27,317
<i>Zmiznite! Ihneď zmiznite!</i>

16
00:02:32,542 --> 00:02:35,291
<i>Ako sa voláš, chlapče?</i>

17
00:02:35,292 --> 00:02:36,734
<i>Neboj sa.</i>

18
00:02:37,834 --> 00:02:40,208
Ni Kongkong.

19
00:02:40,209 --> 00:02:42,875
<i>Odteraz sme ty a ja bratia.</i>

20
00:02:42,876 --> 00:02:44,625
<i>Neveríš svojmu bratovi?</i>

21
00:02:44,626 --> 00:02:47,067
Verím.

22
00:02:47,626 --> 00:02:50,567
<i>Daj to preč. Dovoľ mi ochrániť ťa.</i>

23
00:02:54,000 --> 00:02:55,400
No tak.

24
00:02:59,459 --> 00:03:01,734
Daj mi ruku, bratku.
........