1
00:00:00,843 --> 00:00:04,407
Blíží se půInoc, JJi.
18 přichází.

2
00:00:04,410 --> 00:00:05,943
Jak to oslavíme?

3
00:00:05,946 --> 00:00:07,513
Nejsou to narozeniny.
Je to únos.

4
00:00:07,516 --> 00:00:10,919
Tohle dítě zmizelo
a nahradil ho...

5
00:00:10,924 --> 00:00:12,984
- cizí muž.
- 15 vteřin, JJi.

6
00:00:12,987 --> 00:00:15,689
Jestli chceš někoho zabít
a nebýt souzen jako dospěIý,

7
00:00:15,691 --> 00:00:16,990
teď máš možnost.

8
00:00:18,268 --> 00:00:19,560
5 vteřin.

9
00:00:19,562 --> 00:00:21,628
Dobrá. Všichni víme,
proč tu jsme.

10
00:00:21,630 --> 00:00:23,430
Tři... dva...

11
00:00:23,432 --> 00:00:26,433
Vypadáš příliš mladě na to,
abys měla dospělého syna.

12
00:00:28,170 --> 00:00:29,570
To se mi líbí.

13
00:00:29,572 --> 00:00:33,906
SPEECHLESS 2x14- E-I- EIGHTEEN
Překlad: tarba

14
00:00:33,909 --> 00:00:36,510
Takže, JJi, ohledně oslavy...

15
00:00:36,512 --> 00:00:38,312
Každý rok máme
ten samý dort.

16
00:00:38,314 --> 00:00:41,547
Pořád chceš velrybu Karamelku
nebo něco dospělejšího?

17
00:00:42,918 --> 00:00:45,385
"Dylan chce karamelku. "

18
00:00:45,387 --> 00:00:47,187
Co? Ne, to jsem
nikdy neřekla.

19
00:00:47,189 --> 00:00:49,923
"Dylan. Chce. Karamelku!"

20
00:00:49,925 --> 00:00:53,594
Dobře. Schytám to za tebe,
ale pozor na tón.

21
00:00:53,596 --> 00:00:56,530
Mám pět let na to,
zabít tě bez následků.

22
00:00:56,532 --> 00:00:58,899
Chci, aby bylo jasno...
........