1
00:00:07,000 --> 00:00:13,200
V Spojených štátoch existujú stovky
aktívnych zločineckých gangov. Niektoré sú
riadené výhradne skorumpovanými policajtami.

2
00:00:13,200 --> 00:00:18,200
Nasledovné informácie vychádzajú
zo skúseností bývalého
člena policajného gangu

3
00:00:28,867 --> 00:00:30,200
Ľahnite si na zem!

4
00:00:30,242 --> 00:00:31,682
Všetci na zem!

5
00:00:32,867 --> 00:00:34,551
- Pohyb, pohyb!
- Ľahnite si na zem!

6
00:00:34,575 --> 00:00:36,075
Ľahnite si na zem!

7
00:00:36,117 --> 00:00:37,884
- Vy, ľahnúť!
- Nezabíjajte ma.

8
00:00:37,908 --> 00:00:39,367
Ľahnite si na zem!

9
00:00:39,408 --> 00:00:40,450
Zostaňte dolu!

10
00:00:40,492 --> 00:00:43,325
Zavrite oči, ľudia!

11
00:00:43,367 --> 00:00:46,033
Lepšie je byť živou obeťou,
ako mŕtvym svedkom.

12
00:00:46,075 --> 00:00:47,825
- Vezmite ho!
- Nie, nie!

13
00:00:47,867 --> 00:00:49,325
Kráčaj, kráčaj!

14
00:00:49,367 --> 00:00:50,617
Kráčaj!

15
00:00:50,658 --> 00:00:52,617
Otvor dvere. Otvor ich!

16
00:00:54,367 --> 00:00:55,867
Otvor ich!

17
00:00:58,492 --> 00:01:00,533
Čo som povedal?
Drž tú skurvenú hlavu dolu.

18
00:01:00,575 --> 00:01:01,783
Drž ju dolu!

19
00:01:01,825 --> 00:01:03,450
No tak, poďme.

20
00:01:22,950 --> 00:01:25,200
Vstaň! Hýb sa!

21
00:01:26,408 --> 00:01:27,617
Otvor to.

22
00:01:31,200 --> 00:01:32,593
Zostaň stáť v rohu.

23
00:01:32,617 --> 00:01:34,075
Nehýb sa.
........