1
00:00:31,400 --> 00:00:33,880
Pozor!
Výbuch v budově!

2
00:00:34,112 --> 00:00:36,332
Okamžitě mě spojte
se zásahovou jednotkou!

3
00:00:37,351 --> 00:00:39,991
Zásahová jednotky 1 a 2,
běžte na místo incidentu!

4
00:00:40,032 --> 00:00:41,203
Dělejte, dělejte!

5
00:00:41,339 --> 00:00:43,300
Priorita: osvobození rukojmích.

6
00:00:45,946 --> 00:00:47,926
Zhodnoťte možnosti vniknutí.

7
00:00:52,721 --> 00:00:55,881
Napíchněte kameru v nákladové zóně!

8
00:00:55,961 --> 00:00:57,082
Tuhle, tuhle.

9
00:00:57,161 --> 00:00:59,961
<i>Pozor, je tam pohyb.
Někdo vychází.</i>

10
00:01:00,601 --> 00:01:03,362
<i>Máme je na mušce.
Opakuji, máme je na mušce.</i>

11
00:01:03,442 --> 00:01:05,682
To jsou rukojmí.

12
00:01:05,749 --> 00:01:07,022
<i>Máme obraz.</i>

13
00:01:07,571 --> 00:01:09,117
<i>Čekáme na potvrzení.</i>

14
00:01:21,462 --> 00:01:23,742
<i>Víte, že když je zácpa
za dopravní nehodou,</i>

15
00:01:23,824 --> 00:01:25,464
<i>tak to není kvůli té nehodě?</i>

16
00:01:26,143 --> 00:01:28,844
<i>Ale protože ostatní auta
zastavují, aby se podívala.</i>

17
00:01:29,524 --> 00:01:30,904
<i>Nemůžou si to odpustit,</i>

18
00:01:31,432 --> 00:01:33,192
<i>protože uvnitř máme
tak základní potřeby</i>

19
00:01:33,256 --> 00:01:35,337
<i>jako komár, který letí za světlem,</i>

20
00:01:35,521 --> 00:01:39,241
<i>jako jakýkoliv hmyz, který se
snaží utéct, když ho uvězníš.</i>

21
00:01:42,825 --> 00:01:47,069
<i>Inspektorka Murillová
nakonec taky nebyla tak složitá.</i>

22
00:01:47,539 --> 00:01:49,538
Dal bys mi velkou kávu s mlékem?

23
00:02:13,002 --> 00:02:14,362
........