1
00:01:05,779 --> 00:01:06,779
Jules!

2
00:01:08,597 --> 00:01:09,769
Jules!

3
00:01:11,184 --> 00:01:13,419
Ricku! Pomoc!

4
00:01:17,410 --> 00:01:22,102
Ricku!

5
00:01:23,144 --> 00:01:24,941
Ricku! Ricku.

6
00:01:25,242 --> 00:01:29,302
Ne! Ricku!

7
00:01:29,336 --> 00:01:32,762
- Ne! - Opatrně s ní.
- Ne, ne!

8
00:01:37,602 --> 00:01:39,259
To nebylo v plánu!

9
00:01:52,042 --> 00:01:56,356
- Jaktože je jenom jeden svědek?
- Nejspíš proto, že ostatní se jen koukali

10
00:01:56,381 --> 00:01:59,705
na zadky před nimi, když běželi ven.
Můj tým to tady prohledal.

11
00:01:59,730 --> 00:02:02,267
Loupeže a vraždy chtějí naši pomoc,
dokud nechytneme ty střelce.

12
00:02:02,292 --> 00:02:05,426
Vyhlásili jsme celostátní
pátrání po SPZtce, kterou nám dal.

13
00:02:05,460 --> 00:02:08,200
- Dobře a co o něm víme?
- Soukromý bodyguard.

14
00:02:08,225 --> 00:02:10,774
Říká, že unesli bohatou
holku, kterou hlídal.

15
00:02:11,024 --> 00:02:13,613
Rick Owens. 25.
Netrestán.

16
00:02:13,753 --> 00:02:16,723
Může u sebe nosit zbraň.
Dělá pro Granger Protection.

17
00:02:16,748 --> 00:02:18,056
Ti jsou docela drazí.

18
00:02:18,152 --> 00:02:20,991
Ne vždy dostanete to,
za co jste zaplatili.

19
00:02:23,158 --> 00:02:25,758
Jmenuje se Juliette
Carltonová s "C", 22.

20
00:02:25,783 --> 00:02:28,027
Její adresa: DeMille Drive, Los Feliz.

21
00:02:28,076 --> 00:02:30,143
Všechno už jsem řekl
seržantovi pane,

22
00:02:30,168 --> 00:02:33,089
ale vidí mě spíš jak
podezřelého než svědka.
........