1
00:00:30,458 --> 00:00:32,542
Druhá světová válka.

2
00:00:32,708 --> 00:00:35,125
9.dubna 1940 obsadilo nacistické Německo Norsko...

3
00:00:35,292 --> 00:00:37,106
...z něhož Hitler vytvořil Norskou pevnost.

4
00:00:37,250 --> 00:00:41,667
Ze severního Norska začaly vylétat letadla,
vyplouvat lodě a ponorky

5
00:00:41,833 --> 00:00:45,625
a spojenecké konvoje začínají
pociťovat silné ztráty.

6
00:01:02,042 --> 00:01:04,875
Skotsko 1943

7
00:01:05,167 --> 00:01:08,167
Britské ozbrojené síly školí
norské vojáky...

8
00:01:08,333 --> 00:01:11,750
na provádění narušitelských
a sabotážních akcí v Norsku.

9
00:01:20,833 --> 00:01:24,208
Kde je váš velitel?

10
00:01:24,417 --> 00:01:26,792
Operace Martin Red odstartovala 24.března.

11
00:01:26,958 --> 00:01:29,708
Do Norska bylo odvezeno 12 norských odbojářů.

12
00:01:29,875 --> 00:01:34,542
Jejich mise: sabotáže na německých letištích
a přilehlých zařízeních.

13
00:01:35,042 --> 00:01:39,208
Vrátil se z ní pouze jeden muž.

14
00:01:41,625 --> 00:01:44,583
Čekám na zprávu od nadporučíka Jana Baalsruda.

15
00:01:44,750 --> 00:01:47,000
To je on.

16
00:02:02,708 --> 00:02:06,125
Nejneuvěřitelnější na celém tomto příběhu je...

17
00:02:06,292 --> 00:02:08,417
...že se skutečně odehrál.

18
00:02:15,917 --> 00:02:20,667
<b>Den 12. mann
přeložil jethro</b>

19
00:02:26,375 --> 00:02:30,042
PŘÍSNĚ TAJNÉ

20
00:02:30,208 --> 00:02:35,750
Zpráva Jana Baalsruda
o průběhu operace Martin Red

21
00:02:46,125 --> 00:02:52,208
Tady Londýn. V těchto dnech určitě
hodně lidí v Norsku zajímá,

22
00:02:52,375 --> 00:02:55,958
jaká panuje v Anglii nálada.

23
00:02:56,125 --> 00:03:00,708
Jsme z toho nervozní?
Nebo začínáme být zdrceni?
........