1
00:00:01,599 --> 00:00:03,034
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:03,110 --> 00:00:05,551
Trpím postkomočním syndromem.

3
00:00:05,651 --> 00:00:07,651
Může se to zhoršit,
než se to spraví.

4
00:00:07,653 --> 00:00:09,419
Zdravím, jsem Michael.

5
00:00:09,421 --> 00:00:10,910
Včera na schůzce
ke mně někdo přišel.

6
00:00:10,911 --> 00:00:12,477
Očividně jsem mu kdysi pomohl,

7
00:00:12,479 --> 00:00:14,279
když jsem mu popsal, jak důležitá

8
00:00:14,281 --> 00:00:17,082
má práce je, abych zůstal čistý.

9
00:00:17,084 --> 00:00:20,953
Je docela možné,
že už tu práci nebudu moct dělat.

10
00:00:20,955 --> 00:00:23,455
<i>Zdravím, Michaeli.
Tady Sherlock Holmes.</i>

11
00:00:23,457 --> 00:00:25,223
Říkal jsem si,
že bych šel na setkání.

12
00:00:25,225 --> 00:00:26,892
<i>Napadlo mě, jestli nechcete taky?</i>

13
00:00:26,894 --> 00:00:29,461
Svatý Olaf ve čtyři?

14
00:00:29,463 --> 00:00:31,196
Skvěle.

15
00:00:55,656 --> 00:00:58,490
Odjistit! Otevřít!

16
00:01:00,527 --> 00:01:01,660
Nabít!

17
00:01:01,662 --> 00:01:02,661
Zamířit!

18
00:01:02,663 --> 00:01:03,862
Pal!

19
00:01:22,383 --> 00:01:24,850
Ale no tak.

20
00:01:24,852 --> 00:01:27,986
Vážně?

21
00:01:27,988 --> 00:01:32,157
Tohle má působit věrohodně.

22
00:01:32,159 --> 00:01:35,227
Bez techniky po roce 1776.

23
00:01:35,229 --> 00:01:38,664
Myslíš, že jsem neviděl
ty Fitbity, co máš pod rukávem?

24
00:01:38,666 --> 00:01:41,266
........