1
00:01:32,633 --> 00:01:35,113
Počkejte. Co to děláte?

2
00:01:35,113 --> 00:01:37,913
Co tím sleduješ?

3
00:01:37,913 --> 00:01:41,783
- O čem to mluvíte?
- O tvém chování k mému synovi.

4
00:01:41,783 --> 00:01:45,413
Zpíváš mu naši rodinnou píseň.

5
00:01:45,873 --> 00:01:49,393
A jídlo.
Víš, co má rád a co ne.

6
00:01:49,393 --> 00:01:52,293
A teď jsi ho třikrát políbila,

7
00:01:52,293 --> 00:01:55,013
to je náš rodinný zvyk.

8
00:01:55,500 --> 00:01:57,320
Odkud to všechno víš?

9
00:01:57,320 --> 00:01:59,820
Proč se k němu tak chováš?

10
00:01:59,820 --> 00:02:02,160
- Protože je to...
- Co je?

11
00:02:03,940 --> 00:02:06,420
Čím pro tebe je?

12
00:02:09,480 --> 00:02:13,410
Odpověz, nebo s tebou vyrazím dveře

13
00:02:13,680 --> 00:02:15,890
a už sem víckrát nepáchneš.

14
00:02:16,150 --> 00:02:18,540
Vím to od vašeho syna.

15
00:02:29,150 --> 00:02:32,400
Řekl mi, co jeho matka dělala,

16
00:02:32,400 --> 00:02:34,940
tak jsem to opakovala.

17
00:02:36,710 --> 00:02:38,480
A jeho oblíbené jídlo?

18
00:02:38,480 --> 00:02:41,320
Odkud víš, co mu chutná?

19
00:02:41,320 --> 00:02:43,630
Věděla jsi to, než jsi ho potkala.

20
00:02:43,630 --> 00:02:46,960
Říkala jsem,
že můj synovec je mu podobný.

21
00:02:46,960 --> 00:02:52,120
Jsou si oba tak podobní,
že mají i stejné chutě.

22
00:02:59,980 --> 00:03:01,770
Lan.

23
00:03:02,070 --> 00:03:04,150
Ségro.

24
00:03:04,150 --> 00:03:08,260
Tane, jdeš právě včas,
........