1
00:00:00,000 --> 00:00:01,200
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,208 --> 00:00:03,208
Dej zpátečku od mé firmy.

3
00:00:03,210 --> 00:00:05,545
Podepíšeš, že jsem s tím
neměl nic společného.

4
00:00:05,545 --> 00:00:07,379
- Už se stalo.
- Je to na tebe.

5
00:00:07,381 --> 00:00:11,151
- Chceš fotky od své snoubenky?
- Nic ti neposlala.

6
00:00:11,151 --> 00:00:13,318
Mám pro každýho kopii.

7
00:00:14,321 --> 00:00:15,322
Vše nejlepší k výročí.

8
00:00:15,322 --> 00:00:18,458
Je tak milé trávit čas s pozorným
mužem po celém dni s někým,

9
00:00:18,458 --> 00:00:21,461
- kdo neví, co to znamená.
- Myslíš Harveyho.

10
00:00:21,461 --> 00:00:25,130
Kvůli němu chceš
odejít z práce, kterou miluješ...

11
00:00:25,132 --> 00:00:27,531
Musím přemýšlet nad tím,
co na té práci vlastně miluješ.

12
00:00:27,531 --> 00:00:29,301
Tvoje dcera by
z toho mohla něco dostat.

13
00:00:29,302 --> 00:00:30,402
Vím, že s ní nemluvíš.

14
00:00:30,404 --> 00:00:34,272
- Jestli si se mnou zahráváš...
- Nezahrávám, Franku.

15
00:00:34,274 --> 00:00:37,044
Co sakra děláš s Frankem
Gallem? Ví o tom Rachel?

16
00:00:37,044 --> 00:00:38,176
- Ne.
- Doufej, že jí

17
00:00:38,178 --> 00:00:40,647
nenechá stejnou
zprávu jako mně.

18
00:00:40,647 --> 00:00:42,080
Alex má u hlavy pistoli.

19
00:00:42,082 --> 00:00:44,616
Znám z toho cestu ven,
ale bude mít následky pro Mikea.

20
00:00:44,618 --> 00:00:48,255
- Není z toho jiná cesta ven?
- Kdyby ano, nestál bych tu.

21
00:00:48,255 --> 00:00:51,458
Tím, že získáš Reform Corp
to nezmizí. Něco na něj mají.

22
........