1
00:04:52,068 --> 00:05:06,000
Titulky 17.6.2018
Andrea1717

2
00:05:09,500 --> 00:05:15,415
Taxi.

3
00:05:46,208 --> 00:05:48,332
- Haló.
- Áno.

4
00:05:48,583 --> 00:05:49,749
Ja som tu bola prvá.

5
00:05:50,666 --> 00:05:51,832
Blahoželám.

6
00:05:53,583 --> 00:05:57,915
Pozrite. Proste sa postavte
do radu. Už aj tak meškám.

7
00:05:59,458 --> 00:06:00,582
Taxi.

8
00:06:23,658 --> 00:06:25,790
Brat, vráťte sa.

9
00:06:40,583 --> 00:06:41,707
Ste chorý?

10
00:06:43,041 --> 00:06:44,957
Prepáčte, neuvedomila
som si, že ste chorý.

11
00:06:45,458 --> 00:06:46,749
Prosím, vezmite si taxi.

12
00:06:48,458 --> 00:06:49,582
Nie, to je v poriadku.

13
00:06:50,041 --> 00:06:51,290
Už aj tak meškáte.

14
00:06:52,291 --> 00:06:54,582
Nebojte sa. Dve alebo tri
minúty už nie sú žiadny rozdiel.

15
00:06:55,333 --> 00:06:57,124
Teraz poďte.
Nech sa páči.

16
00:06:58,625 --> 00:06:59,749
Ste si istá?

17
00:06:59,916 --> 00:07:01,040
Áno.

18
00:07:02,375 --> 00:07:03,499
Vďaka.

19
00:07:07,583 --> 00:07:08,707
Idiot.

20
00:07:22,125 --> 00:07:23,707
Meškáte hneď v prvý deň,
pán Khan?

21
00:07:23,833 --> 00:07:26,540
Prepáčte madam. Auto mám
v servise, tak som musel...

22
00:07:26,625 --> 00:07:27,832
Áno, áno, som si istá.

23
00:07:27,916 --> 00:07:30,207
Prosím, zariaďte si to tak,
aby sa to viac nestalo.
........