1
00:00:00,010 --> 00:00:01,480
<i>V minulých dílech jste viděli:</i>

2
00:00:01,510 --> 00:00:04,520
Taky chceme přivítat
Eliziny bratry, Cartera a Jamieho.

3
00:00:04,540 --> 00:00:07,180
A ne všichni znají
našeho nového syna Coreyho.

4
00:00:07,210 --> 00:00:08,880
Víte něco o mé mámě?

5
00:00:08,900 --> 00:00:10,700
Víme, že měla jít znovu k soudnímu řízení.

6
00:00:10,740 --> 00:00:12,000
<i> Doufám, že se neukáže.</i>

7
00:00:12,020 --> 00:00:13,280
<i> Chci, abyste byly moje mámy.</i>

8
00:00:13,300 --> 00:00:15,790
Eliza myslela, že neměli
problém s tím, abyste nás oddali,

9
00:00:15,800 --> 00:00:17,560
Ale asi je to pro její rodiče důležité,

10
00:00:17,590 --> 00:00:19,580
<i> abychom byli oddáni skutečným oddávajícím.</i>

11
00:00:19,620 --> 00:00:21,320
Potřebuju s tebou mluvit o Emmě.

12
00:00:21,400 --> 00:00:23,290
Prej ti nabídli práci v Indii.

13
00:00:23,330 --> 00:00:25,800
- Jesusi, já...
- Jeď do Indie. Končím.

14
00:00:25,900 --> 00:00:28,260
Ještě jsme neviděli tvé závěrečné známky.

15
00:00:28,300 --> 00:00:30,900
<i> Šli jsme oba na výšku do Bostonu,</i>
a vrátili jsme se k sobě.

16
00:00:31,000 --> 00:00:33,730
Pak odjel na turné, a jak se vrátil,
nakazil mě filckama, takže...

17
00:00:33,740 --> 00:00:36,060
Proč myslíš, že jsou
korporátní právníci šarlatáni?

18
00:00:36,070 --> 00:00:38,860
Proč myslíš, že mě musíš poučovat
o podstatě práce právníka?

19
00:00:38,960 --> 00:00:40,370
<i> Myslím, že tam máš nápadníka.</i>

20
00:00:40,400 --> 00:00:41,630
<i> To není zrovna můj typ.</i>

21
00:00:41,660 --> 00:00:46,120
<i> Bratr Elizy říká, že má přítelkyni,
ale necítíš z něho nějaké gay-vibrace?</i>

22
00:00:46,200 --> 00:00:47,920
<i> Kolik jsi toho vypil?</i>

23
00:00:51,330 --> 00:00:54,270
PREVENCE PRO LIDI, CO NEMAJÍ HIV,
........