1
00:00:24,460 --> 00:00:26,540
Tvůj?

2
00:00:26,620 --> 00:00:27,780
Díky.

3
00:00:29,660 --> 00:00:31,060
Děláš judo?

4
00:00:31,140 --> 00:00:31,980
Ano.

5
00:00:33,340 --> 00:00:35,620
- Jak se jmenuješ?
- Ido.

6
00:00:38,820 --> 00:00:39,660
Ido.

7
00:00:40,260 --> 00:00:42,300
- Je táta doma?
- Ne.

8
00:00:43,300 --> 00:00:44,140
Kde je?

9
00:00:44,780 --> 00:00:47,300
V Ezuzu, s dědou.
Kdo jste?

10
00:00:47,380 --> 00:00:48,260
Ido!

11
00:00:51,260 --> 00:00:52,980
Jsem jeho přítel z armády.

12
00:00:58,940 --> 00:01:00,540
Měj se hezky, kamaráde.

13
00:01:04,353 --> 00:01:08,900
- Počkej, Ido, kdo to byl?
- Přítel táty.

14
00:01:36,909 --> 00:01:39,290
FAUDA
S02E05

15
00:01:55,660 --> 00:01:58,380
- Tati.
- Idodi, co se děje?

16
00:01:59,260 --> 00:02:01,060
- Kdo z vás s ním mluvil?
- Uklidni se.

17
00:02:01,140 --> 00:02:03,860
- Co chtěl ten muž?
- Nic, byl milý.

18
00:02:03,940 --> 00:02:05,500
Měl nějaký přízvuk?

19
00:02:05,580 --> 00:02:08,180
Mluvili tam venku.
Uviděl mě a utekl.

20
00:02:18,340 --> 00:02:19,820
Všechno v pořádku?

21
00:02:21,429 --> 00:02:23,842
Co se stalo, Ido?

22
00:02:25,140 --> 00:02:27,260
- Dorone, o co jde?
- Dej nám chvilku.

23
00:02:28,700 --> 00:02:30,100
........