2
00:01:22,000 --> 00:01:24,551
<i>Ten výlet byl Andyin nápad.</i>

3
00:01:24,586 --> 00:01:27,641
<i>Bylo snazší souhlasit než se dohadovat.</i>

4
00:01:27,676 --> 00:01:30,599
<i>Takové to s ní bylo pořád.</i>

5
00:01:30,685 --> 00:01:32,891
<i>Myslela to dobře.</i>

6
00:01:32,892 --> 00:01:39,180
<i>Trocha exotického východu by mě mohla dostat pryč
od všech těch věcí, které mi připomínaly, co se stalo.</i>

7
00:01:39,520 --> 00:01:41,594
<i>Jenže nedostala.</i>

8
00:01:41,595 --> 00:01:47,186
<i>Kamkoli jsem se podívala, viděla jsem
jen tu chvíli, kdy můj život skončil.</i>

9
00:01:53,713 --> 00:01:56,348
Danny!

10
00:02:02,480 --> 00:02:06,309
Proboha!

11
00:02:06,930 --> 00:02:12,680
<i>...Jenže naše šance na znovuzrození
se jako lidské bytosti jsou velmi, velmi malé.</i>

12
00:02:32,930 --> 00:02:37,061
Prosím pozor na tyhle schody.
Nejsou úplně...

13
00:02:37,062 --> 00:02:38,062
...v pořádku...

14
00:02:52,339 --> 00:02:56,951
V buddhistickém světě, kde utrpení
je přijatým stavem člověka,...

15
00:02:57,039 --> 00:03:01,345
...je dosažení dokonalého odstupu
tím největším úspěchem.

16
00:03:01,822 --> 00:03:03,431
<i>Podívejte, co tu máme.</i>

17
00:03:03,432 --> 00:03:06,487
<i>Mm! Není to úžasné?</i>

18
00:03:06,703 --> 00:03:07,488
<i>Koukejte, koukejte...</i>

19
00:03:11,632 --> 00:03:17,120
Nakloněná postava představuje Buddhu
těsně před tím, než vstoupil do nirvány,

20
00:03:17,120 --> 00:03:21,573
... když se nakonec zbavil
všech pozemských tužeb,

21
00:03:21,608 --> 00:03:26,589
...odtud ten úsměv dokonalé spokojenosti.

22
00:03:26,590 --> 00:03:30,753
Předpokládám, že jsem si myslela,
že bych na Východě mohla najít...

23
00:03:30,788 --> 00:03:33,350
...nějaký druh odpovědi.

24
00:03:33,351 --> 00:03:37,594
Zírala jsem na ty kamenné obličeje...
........