1
00:00:10,775 --> 00:00:12,144
Clay se vzbudil.

2
00:00:15,122 --> 00:00:16,776
Henry.

3
00:00:17,247 --> 00:00:19,817
- Jsi v pořádku? Henry?
- Musím jít.

4
00:00:21,420 --> 00:00:22,722
- Bože.
- Henry?

5
00:00:22,754 --> 00:00:24,523
Promiň.

6
00:00:25,556 --> 00:00:27,604
Jsi v pořádku?

7
00:00:34,165 --> 00:00:36,435
Nemůžu... nemůžu...
Nemůžu dýchat.

8
00:00:38,270 --> 00:00:39,777
Jenno, odstup.

9
00:00:52,817 --> 00:00:55,320
Slyšeli jste to?
Znělo to jako výbuch.

10
00:00:55,353 --> 00:00:56,823
To byla střelba?

11
00:00:56,856 --> 00:00:58,691
Sakra, to je šílený!

12
00:01:01,127 --> 00:01:02,562
<i>Evakuační protokol, hned!</i>

13
00:01:02,594 --> 00:01:04,596
- Henry?
- <i>Rychle pryč.</i>

14
00:01:21,056 --> 00:01:22,781
Do prdele.

15
00:01:23,099 --> 00:01:26,519
- Kam šla?
- To nevím.

16
00:01:30,849 --> 00:01:33,887
- To udělala ona?
- Buď ticho, jo?

17
00:01:41,766 --> 00:01:43,342
<i>Pozor, všichni studenti,</i>

18
00:01:43,367 --> 00:01:45,347
<i>prosím, evakuujte
okamžitě budovu.</i>

19
00:01:45,372 --> 00:01:47,694
Měli bychom jim říct,
že to nebyla bomba.

20
00:01:47,719 --> 00:01:50,242
Ne, Townesi, nikomu
nic neřekneš, jasný?

21
00:01:50,275 --> 00:01:52,344
<i>Co nejrychleji a uspořádaně.</i>

22
00:01:52,647 --> 00:01:54,346
Musíme pryč.
Jdeme.

23
........