1
00:00:00,281 --> 00:00:02,280
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,414 --> 00:00:04,703
- Vzdal to se mnou.
- Táta se nevzdává.

3
00:00:05,531 --> 00:00:06,951
Když jsem měla rakovinu, nevzdal se.

4
00:00:06,976 --> 00:00:09,507
Tohle je celý táta.
Dělá všechno možné i nemožné.

5
00:00:09,531 --> 00:00:13,507
Sheila dala výpověď a zbyla po ní rozdělaná
akce na nábor dárců kostní dřeně.

6
00:00:13,531 --> 00:00:14,931
- Co potřebujete?
- Celé to převezmi.

7
00:00:14,933 --> 00:00:17,233
Jsi můj partner a měl jsem
s tebou všechno probrat.

8
00:00:17,258 --> 00:00:20,334
- Najdeme jiného investora...
- Už nehledejte. Tady mě máte.

9
00:00:20,359 --> 00:00:24,396
Chtěla jsi mi pomoct najít
investora, ne být tím investorem.

10
00:00:25,046 --> 00:00:28,067
<i>Mám za Petera radost</i>, tak proč
vyšiluju kvůli podpisu papírů?

11
00:00:28,069 --> 00:00:31,070
- Protože rozvod je takový definitivní.
- Proč jsi tady?

12
00:00:31,095 --> 00:00:33,439
Chci pomoct muži,
na kterém mi hluboce záleží.

13
00:00:33,586 --> 00:00:35,929
<i> Doktor Grant je asi pořád ve hře. </i>

14
00:00:38,438 --> 00:00:39,529
Co to bylo?

15
00:00:39,554 --> 00:00:42,407
Ukaž, jak si dáš pár...
Hej, jsi v pořádku?

16
00:00:42,486 --> 00:00:43,968
Musím odsud vypadnout.

17
00:00:44,077 --> 00:00:45,445
Wesi, mluv se mnou.

18
00:00:46,203 --> 00:00:48,615
- Nechtěl jsem, aby se to
stalo takhle. - Nikdy.

19
00:01:05,992 --> 00:01:07,522
<i>Tady Wes Charles.
Prosím nechte mi vzkaz.</i>

20
00:01:07,547 --> 00:01:11,132
Ahoj, to jsem zase já.
Usnula jsem. Kde jsi?

21
00:01:20,523 --> 00:01:22,624
- No toto.
- Toto co?

22
........