1
00:00:00,908 --> 00:00:03,658
- Kto to je?
- Volá sa Renee.

2
00:00:03,674 --> 00:00:06,187
Povedala Severidovi,
že čaká jeho dieťa,

3
00:00:06,203 --> 00:00:08,087
aj keď vedela,
že je niekoho iného.

4
00:00:08,103 --> 00:00:11,421
Vrátila som sa späť, aby som
pracovala na prípade pre bono.

5
00:00:11,437 --> 00:00:13,185
Vážne by sa mi hodila pomoc.

6
00:00:13,201 --> 00:00:15,109
Colannino, kam si išiel?

7
00:00:15,125 --> 00:00:17,788
- Musím pre neho, veliteľ.
- Herrmann!

8
00:00:17,804 --> 00:00:21,304
Vrátil sa späť
a išiel ma hľadať.

9
00:00:21,320 --> 00:00:22,355
Komisár!

10
00:00:22,371 --> 00:00:24,124
Chcem sa uistiť,
že nechám toto oddelenie

11
00:00:24,140 --> 00:00:26,343
v rukách niekoho, kto ho
miluje rovnako ako ja.

12
00:00:26,359 --> 00:00:29,054
<i>Kamarátkam v škole
s týmto pomáhajú ich mami...</i>

13
00:00:29,070 --> 00:00:30,600
Nuž, teraz máš mňa.

14
00:00:30,616 --> 00:00:33,429
Chcem to znova začať skúšať.

15
00:00:51,497 --> 00:00:52,929
My...

16
00:00:53,539 --> 00:00:56,427
Máme trochu času,
kým nám začne zmena.

17
00:00:56,443 --> 00:01:00,140
Je šanca ťa vtiahnuť späť...

18
00:01:00,156 --> 00:01:01,445
Do spálne?

19
00:01:01,948 --> 00:01:03,437
Poďme.

20
00:01:07,374 --> 00:01:10,113
Skúšať otehotnieť
je pekná drina.

21
00:01:10,129 --> 00:01:12,640
Ó, áno, to je teda drina.

22
00:01:17,762 --> 00:01:20,082
Autá boli
v priestore servisu usporiadané,

........