1
00:00:01,001 --> 00:00:03,562
<i>Viděli jste...</i>
Až bude kouzlo sesláno,

2
00:00:03,564 --> 00:00:06,110
musíte od sebe i se
držet daleko od Hope.

3
00:00:06,111 --> 00:00:07,839
Vezmi mi vzpomínky. Ovlivni mě.

4
00:00:07,842 --> 00:00:10,143
Slib vždy a navždy.
Zapomeň na něj.

5
00:00:10,186 --> 00:00:12,232
Pokud se Mikaelsonovi
znovu shledají,

6
00:00:12,236 --> 00:00:13,469
nastane temnota,

7
00:00:13,473 --> 00:00:14,971
jakou jsme nezažili.

8
00:00:14,974 --> 00:00:16,758
Hope Mikaelsonová
bude naší zkázou.

9
00:00:16,761 --> 00:00:18,310
Nedivím se, že jsi zapomněl.

10
00:00:18,313 --> 00:00:19,597
Bylo to již dávno.

11
00:00:19,599 --> 00:00:20,497
V Německu,

12
00:00:20,499 --> 00:00:21,713
v roce 1933.

13
00:00:23,399 --> 00:00:24,872
Můj milovaný.

14
00:00:24,875 --> 00:00:27,064
Já a mí přátelé

15
00:00:27,067 --> 00:00:29,555
jsme zajali tvou Hayley.

16
00:00:29,558 --> 00:00:31,551
Můžu za to, že ji zajali.

17
00:00:31,554 --> 00:00:33,531
- Co tu děláš?
- Chráním svou rodinu.

18
00:00:33,534 --> 00:00:34,801
Elijahu.

19
00:00:44,218 --> 00:00:45,851
Ne!

20
00:00:59,474 --> 00:01:00,773
Hope!

21
00:01:03,079 --> 00:01:04,112
Mami?

22
00:01:04,114 --> 00:01:05,997
Hope.

23
00:01:06,000 --> 00:01:07,417
Mami?

24
00:01:07,419 --> 00:01:08,585
........