1
00:00:08,825 --> 00:00:10,533
Ukázalo sa,
že tu boli federáli.

2
00:00:10,575 --> 00:00:11,950
- Kurva.
- Áno.

3
00:00:11,992 --> 00:00:14,134
Vzali bezpečnostné kamerové záznamy
z okna pokladne.

4
00:00:14,158 --> 00:00:16,908
- A bol som na nich?
- Nie... ale tvoja matka áno.

5
00:00:18,075 --> 00:00:19,992
- Ahoj.
- Musíme sa o niečom ...

6
00:00:21,158 --> 00:00:22,450
porozprávať.

7
00:00:22,492 --> 00:00:24,617
Bol to iba náročný chemoterapeutický deň.
Som v pohode.

8
00:00:24,658 --> 00:00:26,617
- Zlatko!
- Ocko!

9
00:00:26,658 --> 00:00:28,033
Gratulujem, Victor.

10
00:00:28,075 --> 00:00:29,259
Nebol som si istý, či prídeš.

11
00:00:29,283 --> 00:00:30,908
Ako som si mohol
nechať toto ujsť, že?

12
00:00:30,950 --> 00:00:33,408
Vravel si, že tvoje tetovanie súvisí
s hrdosťou na stanici.

13
00:00:33,450 --> 00:00:34,825
<i>Je to gangsterský symbol, že?</i>

14
00:00:34,867 --> 00:00:37,033
- Musíš mi veriť.
- Vypadni!

15
00:00:37,075 --> 00:00:39,492
- Možno toto nie je tvoja hra.
- Áno, asi máš pravdu.

16
00:00:39,533 --> 00:00:40,926
Možno by si mi mohla
neskôr kúpiť drink?

17
00:00:40,950 --> 00:00:42,492
Vysvetliť pravidlá?

18
00:00:43,575 --> 00:00:45,408
- Je tu nová, že?
- Zabudni na to, dobre?

19
00:00:45,450 --> 00:00:46,450
Nie je tvoj typ.

20
00:00:46,450 --> 00:00:47,783
Nuž, vyzerá dosť priateľsky.

21
00:00:47,825 --> 00:00:48,950
Vieš, načo si tu.

22
00:00:48,992 --> 00:00:51,117
Vašou určujúcou emóciou je hnev.
........