1
00:01:29,360 --> 00:01:32,390
WESTWORLD II.
10. díl: Pasažéři

2
00:01:44,180 --> 00:01:48,150
Jsme tu teď?

3
00:01:48,180 --> 00:01:53,220
Toto je test. Skládal jsi ho
již mnohokrát.

4
00:02:02,260 --> 00:02:05,380
Už jsi téměř mužem,
kterého jsem znala.

5
00:02:07,350 --> 00:02:10,180
Ale s odchylkami.

6
00:02:10,240 --> 00:02:15,360
Slovem, gestem, drobným
střípkem, který rozevírá propast.

7
00:02:17,360 --> 00:02:24,350
Ale říkám si, zda jsou ty drobné
nedokonalosti vlastně chybami.

8
00:02:30,260 --> 00:02:33,240
Možná bys měl být jiný.

9
00:02:34,180 --> 00:02:41,180
Koneckonců... předtím
jsi nepřežil, že ne?

10
00:02:44,350 --> 00:02:49,290
-Teď ti nerozumím.
-Vypnout motorické funkce.

11
00:02:58,250 --> 00:03:05,160
Zkusme to znovu. Pokus 11 927.

12
00:03:05,250 --> 00:03:09,270
Promiň, Dolores. Zahloubal jsem se.

13
00:05:40,270 --> 00:05:44,240
Kdopak nám tu zpochybňuje
podstatu svého světa?

14
00:05:44,260 --> 00:05:46,420
Dolores.

15
00:05:54,340 --> 00:05:59,320
-Kde máš Teddyho?
-Zahnala jsem ho.

16
00:06:01,260 --> 00:06:05,380
Všichni občas někoho zaženeme.

17
00:06:06,040 --> 00:06:12,130
Emily? Našla jsem u cesty
ležet její tělo.

18
00:06:15,120 --> 00:06:20,130
-Zřejmě jsme ze stejného těsta.
-To ani náhodou.

19
00:06:21,170 --> 00:06:24,180
Ty jsi zrůda.

20
00:06:25,090 --> 00:06:29,030
Ale zrůdu na cestu
do Dálavy potřebuju.

21
00:06:29,050 --> 00:06:34,990
-Půjdeš se mnou.
-Dobře. Dobře.

22
00:08:08,090 --> 00:08:13,020
Dupněte na to.
........