1
00:01:30,076 --> 00:01:31,508
Volal jsem.

2
00:01:42,433 --> 00:01:44,673
Jde o standardní protokol
a prostředky,

3
00:01:44,960 --> 00:01:46,436
ale času je málo.

4
00:01:46,950 --> 00:01:48,086
Máte hlad?

5
00:01:49,191 --> 00:01:50,259
Ne, díky.

6
00:01:51,677 --> 00:01:52,877
Přinesl jste Factor?

7
00:01:59,044 --> 00:02:00,880
Jak jsem řekl,
času je málo.

8
00:02:02,453 --> 00:02:04,656
Ryby si pamatují jen tři sekundy.

9
00:02:05,346 --> 00:02:07,149
Myslel jsem, že je to mýtus.

10
00:02:08,884 --> 00:02:10,897
Kdy očekává vaši zprávu?

11
00:02:11,106 --> 00:02:13,639
Do hodiny.
Teď je v převozu.

12
00:02:14,382 --> 00:02:16,157
Potřebujete toho víc?

13
00:02:17,269 --> 00:02:18,869
Ne.

14
00:02:19,604 --> 00:02:21,501
To bohatě stačí.

15
00:03:08,675 --> 00:03:13,059
Impulse 01x05

16
00:03:14,396 --> 00:03:16,726
HENRIETTA
3 ROKY

17
00:04:36,109 --> 00:04:37,710
Lizzie.

18
00:04:39,513 --> 00:04:40,894
Co si myslíš, že děláš?

19
00:04:41,520 --> 00:04:44,715
- Kradeš mi tu?
- Ne, ne.

20
00:04:45,342 --> 00:04:46,668
Mohla byste jen...

21
00:04:46,693 --> 00:04:48,690
mohla byste prosím
položit tu zbraň?

22
00:04:48,715 --> 00:04:50,163
To nemohla.

23
00:04:50,355 --> 00:04:53,308
Tak jo, odcházím,
hned odejdu.

24
........