1
00:00:00,880 --> 00:00:03,149
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:06,020 --> 00:00:08,790
Teď!

3
00:00:10,230 --> 00:00:11,429
Rušíme to! Rušíme to!
Rušíme to!

4
00:00:11,430 --> 00:00:17,429
Běž! Běž! Běž! Běž!
Běž! Běž! Běž! Běž!

5
00:00:21,570 --> 00:00:26,239
ViděI jsi to? Chtěli
mi podpálit auťák.

6
00:00:26,240 --> 00:00:28,139
Dokončíme to za ně.

7
00:00:28,140 --> 00:00:29,749
- Co?
- Chceš nový auto, co?

8
00:00:29,750 --> 00:00:31,479
Ten chlap ti koupí
nové auto.

9
00:00:31,480 --> 00:00:33,649
Jsem Dallas Fraser,
jsem právník.

10
00:00:33,650 --> 00:00:34,819
Ne.

11
00:00:34,820 --> 00:00:38,189
- Auto mých klientů bylo
podpáleno. - Já ne...

12
00:00:38,190 --> 00:00:41,459
- Fotky si můžete nechat.
- Takže mě fotíte?

13
00:00:41,460 --> 00:00:43,529
Ne, ne, ne,
to mí klienti.

14
00:00:43,530 --> 00:00:48,199
Když jsi na ně napojený,
co se děje?

15
00:00:48,200 --> 00:00:52,139
- Občas mi něco poví.
- Počkat, občas odpovídají?

16
00:00:52,140 --> 00:00:53,939
To zní naprosto šíleně.

17
00:00:53,940 --> 00:00:56,040
Našla jsem tohle.

18
00:00:57,510 --> 00:01:00,779
Když ses nastěhoval, zahrnula
jsem tě do zdravotního pojištění.

19
00:01:00,780 --> 00:01:03,609
Kdyby sis chtěI
s někým promluvit?

20
00:01:03,610 --> 00:01:05,710
Jo, asi potřebuju pomoc.

21
00:01:20,260 --> 00:01:22,460
Ahoj, jsem Don.

22
00:01:24,030 --> 00:01:26,369
- Děkuju.
........