1
00:00:08,794 --> 00:00:12,268
FAKTA A UDÁLOSTI ZOBRAZENÉ
V TOMTO SERIÁLU JSOU VYMYŠLENÉ

2
00:00:14,333 --> 00:00:16,133
<i>Všechny jednotky připravit.</i>

3
00:00:26,287 --> 00:00:29,008
Dělejte, dělejte,
kryjte pravý bok.

4
00:00:30,444 --> 00:00:33,667
<i>Honem, honem, dělejte.
Připravte se, jsou tu z forenzního.</i>

5
00:00:36,362 --> 00:00:38,329
Zdá se, že je tu spoustu důkazů.

6
00:00:45,483 --> 00:00:47,123
<i>Prohledáváme horní patro.</i>

7
00:00:49,007 --> 00:00:51,185
<i>Západní pokoj vypadá jako učebna.</i>

8
00:00:52,097 --> 00:00:53,657
<i>Židle, tabule…</i>

9
00:00:54,754 --> 00:00:56,434
<i>Přítomnost lidí nezaznamenána.</i>

10
00:01:14,300 --> 00:01:15,300
<i>Inspektorko,</i>

11
00:01:15,381 --> 00:01:16,781
našli jsme ještě něco.

12
00:01:17,118 --> 00:01:19,367
Ať nevstupuje do učebny nikdo,
kdo není z forenzního.

13
00:01:19,447 --> 00:01:21,247
- Spolehni se.
- Inspektorko.

14
00:01:23,377 --> 00:01:25,528
Kuchyně a koupelna
jsou plné zbytků.

15
00:01:25,608 --> 00:01:26,808
Pojď se mnou.

16
00:01:47,501 --> 00:01:48,541
Co to je?

17
00:01:49,320 --> 00:01:50,839
Vypadá to jako sardele.

18
00:01:52,540 --> 00:01:53,740
Ančovičky.

19
00:01:55,907 --> 00:01:59,948
<i>Inspektorko, záznamy o prodeji,
které ukradli v lékárně Palomeque.</i>

20
00:02:01,645 --> 00:02:03,630
- Jsou v šuplíku.
- Sakra.

21
00:02:05,664 --> 00:02:07,984
Člověk, který jim
pomáhá zvenku, byl tady

22
00:02:08,103 --> 00:02:09,943
a před méně než 30 hodinami.

23
00:02:10,984 --> 00:02:13,602
Postavte hlídky
........