1
00:01:39,272 --> 00:01:40,364
<i>Válka.</i>

2
00:01:41,191 --> 00:01:44,454
<i>Je součástí lidských dějin od nepaměti.</i>

3
00:01:45,237 --> 00:01:47,039
<i>Bojujeme o moc,</i>

4
00:01:47,447 --> 00:01:48,870
<i>o</i> peníze,

5
00:01:48,949 --> 00:01:51,333
<i>o práva nebo svobodu.</i>

6
00:01:52,786 --> 00:01:56,629
<i>Vždycky je něco, za co stojí bojovat.</i>

7
00:01:57,457 --> 00:02:01,550
<i>Ale jedno platí u každé války.</i>

8
00:02:02,337 --> 00:02:07,854
<i>Daleko od bitevního pole je někdo,
kdo vymýšlí strategii.</i>

9
00:02:10,303 --> 00:02:13,851
<i>To měl v armádě na starost můj manžel.</i>

10
00:02:14,433 --> 00:02:16,936
<i>Sledoval postup nepřítele,</i>

11
00:02:17,269 --> 00:02:19,772
<i>pak začal shromažďovat zdroje</i>

12
00:02:20,105 --> 00:02:22,655
<i>a plánoval, jak se proti němu bude bojovat.</i>

13
00:02:23,608 --> 00:02:26,242
<i>Byl zásadní součástí tohoto procesu,</i>

14
00:02:26,570 --> 00:02:29,038
<i>než si jeho život vyžádal infarkt.</i>

15
00:02:32,117 --> 00:02:36,459
<i>Tehdy to pro mě a našeho syna
bylo těžké období.</i>

16
00:02:39,291 --> 00:02:43,633
<i>Připomnělo mi to, že smrt je součástí života</i>

17
00:02:44,296 --> 00:02:48,306
a <i>že život, který nám byl dán,
bychom neměli brát za samozřejmost.</i>

18
00:02:52,429 --> 00:02:55,312
<i>Od smrti Lea už uplynulo čtyřicet let,</i>

19
00:02:55,974 --> 00:03:00,814
<i>ale stále se řídím mnoha ponaučeními,
která jsem si z té doby odnesla.</i>

20
00:03:02,856 --> 00:03:08,871
<i>Překvapuje mě, že V těch mnoha bitvách,
které V dnešní době svádíme,</i>

21
00:03:09,404 --> 00:03:13,165
<i>at' už v nich jde o peníze, moc nebo lásku,</i>

22
00:03:14,493 --> 00:03:17,672
<i>jen málo z nás umí bojovat čestně,</i>

23
00:03:18,497 --> 00:03:22,044
<i>nebo chápe,
kdo je tím skutečným nepřítelem.</i>

24
00:03:22,834 --> 00:03:24,637
........